Poczet radnych Gdańska

Z okazji jubileuszu 25-lecia samorządności w Polsce
Stowarzyszenie Rajcy Gdańscy podjęło inicjatywę opracowania dzieła
pod tytułem „Poczet radnych Miasta Gdańska w latach 1990-2015”. 

Jest to kolejne przedsięwzięcie mające na celu odkrywanie, badanie oraz upowszechnianie dziejów samorządności współczesnego Gdańska. Kontynuując dzieło „Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów Gdańska od XIII do XXI wieku” pod redakcją prof. Beaty Możejko (Wyd. Fundacja Gdańska, Gdańsk 2015), pragniemy przybliżyć sylwetki gdańskich radnych, a w szczególności ich działalność społeczno-polityczną. Rzeczą bardzo istotną jest utrwalenie dla potomnych postaci znanych z politycznej aktywności nie tylko na forum ogólnopolskim. Lecz równie ważna i interesująca jest polityka lokalna oraz jej twórcy, pozostający w znacznie bliższej relacji z odbiorcami swoich politycznych decyzji. Publikacja, którą planujemy przygotować w najbliższym roku z pewnością wzbudzi duże zainteresowanie w środowisku gdańskich (i nie tylko) historyków, jak również znajdzie szeroki oddźwięk wśród czytelników zainteresowanych rozwojem samorządności w Gdańsku oraz najnowszą historią Polski. Po bardzo pozytywnym odbiorze zainicjowanej przez Stowarzyszenie konferencji „Gdańska samorządność – wczoraj i dziś”, której ukoronowaniem jest publikacja „Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo Gdańska od średniowiecza po współczesność”, red. S. Bykowska, E. Kizik, P. Paluchowski (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2015), podejmujemy kolejne wyzwanie. Uważamy bowiem, iż przybliżenie sylwetek lokalnych elit stanowić będzie nie tylko wypełnienie luki w historiografii Gdańska, lecz także przyczyni się do dalszego tworzenia i umocnienia kapitału społecznego w oparciu o zaufanie między włodarzami a mieszkańcami miasta. W skład zespołu  redakcyjnego opracowującego biogramy gdańskich radnych wchodzą: dr Sylwia Bykowska, Grzegorz Jedlicki, Katarzyna Kurkowska i dr Piotr Paluchowski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *