Program działania Stowarzyszenia Rajcy Gdańscy w II kadencji

Stowarzyszenie Rajcy Gdańscy wypełniając cele statutowe podejmie następujące działania:

1. Kontynuować będziemy w roku 2018 wydanie publikacji „Poczet radnych Miasta Gdańska w okresie od 1990-2018 r.” Wersja książkowa powinna ukazać się w II połowie 2018 przed wyborami samorządowymi. 

2. Stowarzyszenie przygotuje dwuletni program badawczy dotyczący funkcjonowania samorządu w ostatnim 30-leciu, uwzględniający różne aspekty:

 • rozwój gospodarczy
 • polityka przestrzenna
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • rozwój społeczny (edukacja, kultura)
 • zagrożenia dla rozwoju samorządności
 • prognoza przyszłości samorządnej Rzeczypospolitej

  3. Podjęcie działań wypełniające treścią inicjatywę powołania Ławy Dwora Artusa Rajcy Gdańsc

  4. W zakresie rozwoju organizacyjnego, uwzględniając dotychczasową strategię, dążyć będziemy do podwojenia liczy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

  5. Podjęcie nowych form działań integracyjnych w Stowarzyszeniu.

  6. Zarząd Stowarzyszenia podejmie starania aby przeanalizować możliwości, a następnie zrealizować wnioski i propozycje złożone na Walnym Zebraniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.