1990-1994

I KADENCJA 1990 – 1994

 

ADAMOWICZ Paweł

BARTEL Ryszard

BĄDKOWSKI Andrzej

BYCZKOWSKI Włodzimierz

GLEINERT Tadeusz

GOŁĄB Bogusław

GRZELAK Grzegorz

HALCEWICZ Zdzisław

JABŁOŃSKA-KASZEWSKA Irena

MALINOWSKI Andrzej

NOCNY Waldemar

OGÓRKOWSKI Juliusz

OKOŃSKI Zbigniew

OLSZEWSKI Ryszard

PISKORSKI Marek

ROWIŃSKI Henryk

SADOWSKI Zbigniew

SARNOWSKA-JACKOWSKA Krystyna Maria

SŁOMIŃSKI Andrzej

SMOLAREK Przemysław

SZERSZEŃSKI Jerzy

WYGANOWSKI Tadeusz

ZBIERSKI Andrzej

 

→ Powrót do spisu