ANDRZEJCZAK MARIUSZ


Mariusz Piotr Andrzejczak

Radni Rady Miasta Gdańska 2014-2018


 

Mariusz Piotr Andrzejczak urodził się 9 lipca 1982 r. w Gdańsku.

Od roku 2009 jest żonaty z Dominiką. Mają dwóch synów – Bruna (ur. 2010) i Tymona (ur. 2013).

W latach 1989–1997 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdańsku-Oliwie, a 1997–2001 do II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie. W 2006 r. ukończył studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując tytuł magistra dwóch specjalności – europeistyki oraz niemcoznawstwa. W ramach wymiany uniwersyteckiej MOST w 2003 r. studiował na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od listopada 2005 r. do września 2006 r. przebywał na stypendium naukowym na Uniwersytecie Friedricha-Schillera w Jenie. W latach 2006–2009 odbył studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; tytuł projektu badawczego brzmiał: „Sovereign Wealth Funds jako nowy uczestnik globalnego rynku inwestycyjnego”.

Członkiem Platformy Obywatelskiej jest od 2006 r.

Od 2012 r. jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Oliwy, a od 2016 r. członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki.

Mandat radnego miasta Gdańska pełni od 2015 r., pracując w Komisji Rewizyjnej, Komisji Strategii i Budżetu oraz Komisji Sportu. Do 2017 r. był członkiem Komisji Zrównoważonego Rozwoju. Od roku 2016 pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji Agencji Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej oraz jest reprezentantem Rady Miasta w zespole ds. opracowania zrównoważonego planu mobilności miejskiej dla Gdańska. 

Interesuje się historią i ekonomią. Jego hobby to także podróże, sport, a w szczególności pływanie.

→ Powrót do litery A.