BALIŃSKI WACŁAW


Wacław Baliński

Radni Rady Miasta Gdańska 1994-1998

Radni Rady Miasta Gdańska 1998-2002


 

Wacław Baliński urodził się 8 stycznia 1941 r. w Czortku koło Grodna. Zmarł 20 grudnia 2010 r. Został pochowany na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie. Ojciec Jan, działacz Armii Krajowej, za czynną działalność w obronie Ojczyzny na terenie Grodzieńszczyzny został na wiele lat zesłany na Sybir. Matka miała na imię Marianna. Po zwolnieniu ojca z zesłania w 1958 r. rodzina wróciła do Polski i osiedliła się w Lęborku.

W 1970 r. ożenił się z Janiną. Miał dwie córki – Annę oraz Katarzynę. Doczekał się czworga wnucząt.

W czasie zasadniczej służby wojskowej ukończył Techniczną Szkołę Wojsk Lotniczych, a potem podjął naukę w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Gdańsku. Po maturze studiował na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej i uzyskał stopień inżyniera elektronika (1974). Ukończył wiele kursów, m.in. inspektora ochrony radiologicznej w Ośrodku Szkolenia Kadr Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Pracę zawodową rozpoczął 1964 r. w Porcie Marynarki Wojennej w Gdyni. Następnie, w latach 1968–1973, był zatrudniony w Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1973 r. pracował w Katedrze Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego, czynnie działając w uniwersyteckim ruchu „Solidarności”. Na początku lat 90. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Gdańsku-Oliwie. Od stycznia 1998 r. piastował stanowisko dyrektora gabinetu wojewody pomorskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. W latach 1998–2001 był wiceprezydentem miasta ds. polityki komunalnej. Po odejściu z Urzędu sprawował obowiązki zastępcy dyrektora w gdańskich Zakładach Budownictwa Kolejowego. W 2008 r. przeszedł na emeryturę.

Od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Był jednym z założycieli Gdańskiego Komitetu Obywatelskiego, a po wyborach samorządowych w 1990 r. wiceprezesem GKO do kontaktów z Radą Miasta Gdańska. W 1990 r. został członkiem Porozumienia Centrum, a także prezesem Zarządu Wojewódzkiego Porozumienia Centrum – Akcji Wyborczej Solidarność w Gdańsku. Należał również do Naczelnej Rady Politycznej oraz Zarządu Głównego PC – AWS w Warszawie. Aktywnie działał w wielu stowarzyszeniach: Związku Sybiraków, Stowarzyszeniu Miłośników Archikatedry w Gdańsku-Oliwie, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim czy Bractwie św. Jerzego.

W 1994 r. kandydował do Rady Miasta Gdańska z listy wyborczej Zjednoczenia dla Ziemi Gdańskiej i został wybrany na radnego drugiej kadencji. Pracował w stałych komisjach – Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Rozwoju Miasta. Podczas pierwszej sesji Rady został jej wiceprzewodniczącym. Ponadto pełnił funkcję przewodniczącego Klubu Radnych Zjednoczenie dla Ziemi Gdańskiej. W roku 1998, startując w wyborach z listy wyborczej AWS, był ponownie wybrany na radnego. Został wówczas członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Budżetowej – stałych komisji Rady.

Za swoją działalność odznaczony został Krzyżem Zesłańców Sybiru oraz otrzymał tytuł Radnego Tysiąclecia.

Zawsze pasjonowała go polityka i nią żył. Wyznawał wartości narodowo-chrześcijańskie. Był człowiekiem wielkiego serca, wrażliwym na ludzką biedę oraz potrzeby. Jako radny chętnie służył i pomagał ludziom.

→ Powrót do litery B.