BANACH JOLANTA


Jolanta Maria Banach

Radni Rady Miasta Gdańska 2010-2014


 

Jolanta Maria Banach, z domu Żurawicka, urodziła się 11 listopada 1958 r. w Lęborku. Oboje rodzice urodzili się w Warszawie. Ojciec Henryk pracował jako operator maszyn, m.in. w lęborskich Zakładach Wytwórczych Aparatury Rozdzielczej (później: Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia). Matka Alicja, z domu Andrzejaczek, była urzędniczką, pracownicą fizyczną, a także prowadziła działalność gospodarczą. Dziadek Wacław Żurawicki był żołnierzem 3. Dywizji Strzelców Karpackich, bohaterem spod Tobruku i Monte Cassino.

Ma siostrę Agatę urodzoną w 1976 r.

Jest mężatką od 1978 r. Mąż Bogdan jest komandorem podporucznikiem w stanie spoczynku; służył w 3. Flotylli Okrętów. Mają troje dzieci: Bogdana (ur. 1978) oraz bliźniaczki Marcelinę i Wiktorię (ur. 1988).

W 1983 r. ukończyła filologię polską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2004 r. studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami europejskimi i prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 1983–1993 pracowała jako nauczycielka języka polskiego, m.in. w: Zespole Szkół Rolniczych w Lęborku, Zespole Szkół Zawodowych Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Gdyni, Zespole Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących w Gdańsku. Była koordynatorką projektów współfinansowanych z środków UE: „Gender Index” i „Drogowskaz do zatrudnienia”. Od 2005 r. była wicedyrektorką, a od 2015 r. pełni funkcję dyrektorki Bursy Gdańskiej.

W sierpniu 1980 r. brała udział w strajku studenckim na UG wspomagającym strajk w Stoczni Gdańskiej. Działała w duszpasterstwie akademickim przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku (1980–1982). W stanie wojennym pomagała rodzinom internowanych. Od 1992 r. przewodniczyła Radzie Wojewódzkiej Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, a w 1999 r. weszła w skład Zarządu Krajowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 1993 r. została wybrana do władz Demokratycznej Unii Kobiet. W latach 1993, 1997 i 2001 uzyskiwała mandat poselski do Sejmu RP drugiej, trzeciej i czwartej kadencji, zasiadając odpowiednio w Komisjach: Polityki Społecznej, Rodziny, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z rządowym programem uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych. W latach 1995–1997 zajmowała stanowisko pełnomocniczki rządu do spraw rodziny i kobiet. Była wiceprzewodniczącą polskiej delegacji na V Światową Konferencję ONZ w sprawie Kobiet, autorką pierwszego raportu o sytuacji polskich rodzin i kobiet. W 1995 r. stworzyła pierwszy rządowy program dożywiania dzieci i założyła Fundację Dorośli Dzieciom. W latach 1998–2000 zasiadała w Sejmiku Województwa Pomorskiego. Od 2001 do 2004 r. pełniła funkcję wiceministra gospodarki w rządzie Leszka Millera oraz pełnomocniczki rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Złożyła dymisję w proteście przeciwko ograniczaniu wydatków na cele społeczne. W marcu 2004 r., wraz z m.in. Markiem Borowskim, założyła centrolewicową partię Socjaldemokracja Polska. Wówczas objęła funkcję przewodniczącej klubu parlamentarnego SDPL. Bez powodzenia kandydowała w 2005 i 2007 r. do Sejmu RP oraz w 2006 r. do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Od czerwca 2007 była przewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego partii, którego członkinią pozostawała od lutego 2010 r.

W 2010 r. została wybrana z listy SLD na radną miasta Gdańska. W kadencji 2010–2014 była w Radzie Miasta Gdańska członkinią Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Edukacji. W latach 2006–20015 była najpierw prezeską, a potem wiceprezeską Zarządu Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK.

W 2016 r. założyła Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk, którego program dotyczy dzielnicowych inwestycji, edukacji będącej jednym z priorytetów w działalności samorządu, tworzenia polityki społecznej jako pakietu usług komunalnych, szerokiego dialogu z mieszkańcami, ograniczenia prywatyzacji zasobów i usług komunalnych, ożywienia lokalnej przedsiębiorczości, kultury i nauki.

Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Otrzymała również: Order Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia nadany przez Prawosławnego Metropolitę Warszawskiego i całej Polski w imieniu Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Medal 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK, Honorową Odznakę Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Odznakę „Za Zasługi Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”.

Jest matką chrzestną okrętu podwodnego ORP „Bielik”.

Interesuje się literaturą i filmem. Pasjonuje się polityką społeczną. Jest autorką artykułów o tej tematyce.

→ Powrót do litery B.