BENDYKOWSKI JACEK


Jacek Karol Bendykowski

Radni Rady Miasta Gdańska 1998-2002


 

Jacek Karol Bendykowski urodził się 29 kwietnia 1967 r. w Gdańsku. Ojciec Jan Wacław, urodzony w Gdyni, był inżynierem elektrykiem. Matka Genowefa Urszula, z domu Kwidzińska, była inżynierem budownictwa wodnego.

Brat Piotr Adam urodził się w 1960 r.

Od 2001 r. jest żonaty z Agatą Woynowską urodzoną w Warszawie. Mają córkę Marię Zofię (ur. 2004).

W latach 1974–1982 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 52 im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku. Od 1982 do 1986 r. uczył się w gdańskim II Liceum Ogólnokształcącym im. dr. Władysława Pniewskiego. Po maturze w roku 1986 podjął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zdobywając tam w 1992 r. tytuł magistra prawa. W 1993 r. rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych zakończoną w 1996 r. egzaminem radcowskim i wpisaniem na listę radców prawnych.

Karierę zawodową rozpoczął w 1990 r. w Spółdzielni Pracy Doradca, w której pracował jako stażysta prawnik. W okresie od 1991 do 1992 r. zasiadał na stanowisku kierownika sekcji prawnej w Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego. W latach 1992–1993 był prawnikiem w rozgłośni Archidiecezji Gdańskiej Radio Plus. W 1993 r. rozpoczął pracę w Biurze Prawników Lexim jako prawnik, a od 1996 r. – radca prawny. Został wspólnikiem tego Biura (1998), które następnie przekształciło się w Kancelarię Radców Prawnych Misiewicz, Mosek i Partnerzy. W 2002 r. objął stanowisko wiceprezesa Fundacji Gdańskiej, w której od lipca 2016 r. sprawuje obowiązki prezesa. Od grudnia 2016 r. pełni funkcję wiceprezesa Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów.

Od 1983 r. należał do Ruchu Młodej Polski, był członkiem Konwentu Gdańskiego. W latach 1987–1991 współtworzył Związek Akademicki Verbum, którego był wiceprezesem, a następnie prezesem. W maju 1988 r. aktywnie uczestniczył w strajku studentów. Jako członek Studenckiej Grupy Negocjacyjnej był jednym z sygnatariuszy porozumień w czerwcu 1988 r. W latach 1988–1991 należał do Ogólnopolskiego Parlamentu Studentów (trzykrotnie został wybrany do prezydium) oraz do Krajowej Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki, w której współtworzył w 1990 r. pierwszą demokratyczną ustawę o szkolnictwie wyższym. W 1988 r. był założycielem i został członkiem Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Politycznego Młoda Polska. Był rzecznikiem Katolickiego Nurtu Stowarzyszeń Akademickich (1989–1991) i członkiem władz krajowych Koalicji Republikańskiej (1990–1992). W latach 1992–1996 należał do władz krajowych Partii Konserwatywnej, w której od 1993 r. pełnił funkcję sekretarza spraw zagranicznych. W okresie od 1993 do 1995 r. piastował stanowisko wiceprezesa stowarzyszenia European Democrat Students. W latach 1995–1998 sprawował obowiązki wiceprezesa European Young Conservatives, a w 1998–2001 wiceprezesa International Young Democrat Union (światowej międzynarodówki organizacji liberalnych, konserwatywnych i chrześcijańsko-demokratycznych młodych polityków). Od 1997 do 2001 r. pełnił funkcję prezesa Młodych Konserwatystów Akcji Wyborczej Solidarność. W okresie od 1997 do 2002 r. był członkiem Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, w którym do 2001 r. należał do Zarządu Krajowego oraz prezydium. Sprawował także obowiązki sekretarza spraw zagranicznych SKL. W latach 1998–2002 był członkiem Biura Politycznego Europejskiej Partii Ludowej. Od 2002 r. należy do Platformy Obywatelskiej. W latach 2002–2003 odpowiedzialny był za sprawy zagraniczne; wprowadził PO do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2003 r. (z pięcioletnią przerwą) jest członkiem Rady Krajowej PO, a od 2006 r. – Zarządu Regionu Pomorskiego PO.

W 2005 r. z ramienia PO wybrany został na radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Był również wybrany w latach: 2006, 2010, 2014. Od 2006 r. pełni w Sejmiku funkcję przewodniczącego klubu PO. W 2006 r. został delegatem do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie od 2010 do 2015 r. należał do Zarządu ZWRP. Od 2015 r. sprawuje obowiązki współprzewodniczącego Zespołu ds. Międzynarodowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W latach 1996–2002 był wielokrotnie tutorem młodych polityków w krajach budujących demokrację, m.in. Macedonii, Bułgarii czy na Ukrainie, Litwie i Białorusi. Wiele razy był gościem honorowym na zjazdach i kongresach znaczących partii w Europie, m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Danii, Niemczech, Włoszech i na Węgrzech.

W 1998 r. kandydował w wyborach do Rady Miasta Gdańska z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. Został wybrany na radnego trzeciej kadencji. W jej czasie był członkiem dwóch stałych komisji Rady – Komisji ds. Samorządu i Ładu Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej. W latach 1999–2005 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Unii Metropolii Polskich (zrzeszających 12 najważniejszych miast). Od 1999 do 2001 r. był członkiem Zarządu Komitetu Wschód-Zachód EUROCITIES. W 2000 r. wszedł w skład Komisji Doraźnej Rady Miasta Gdańska do opracowania zasad współpracy międzynarodowej miasta.

W 2012 r. na podstawie postanowienia Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi.


→ Powrót do litery B.