BERENTHAL KRZYSZTOF


Krzysztof Berenthal

Radni Rady Miasta Gdańska 1994-1998


 

Krzysztof Berenthal urodził się 21 lipca 1949 r. w Gdańsku. Ojciec Władysław pochodzący z Lipusza, w którym rodzina mieszkała ponad czterysta lat, był kupcem w Wolnym Mieście Gdańsku, po wojnie zaś zajmował się organizacją przedsiębiorstw handlowych w Gdańsku, takich jak Heban, Społem oraz Centrostal. Matka Łucja, z domu Gołecka, pochodziła z mieszczańskiej rodziny z Bydgoszczy. Rodzina Gołeckich była drobną szlachtą pomorską z okolic Unisławia.

Ma brata Ryszarda (ur. 1940).

Związek małżeński ze Stanisławą, z domu Lipka, zawarł w 1990 r. Mają troje dzieci – syna Piotra (ur. 1977) oraz córki Hannę (ur. 1991) i Kornelię (ur. 1999).

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 36 w Gdańsku-Oliwie, gdzie ukończył też Liceum Ogólnokształcące nr 5. W latach 1968–1972 uczył się w Państwowej Szkole Technicznej Budowy Okrętów. W roku 1985 ukończył historię na Uniwersytecie Gdańskim.

W latach 1971–1972 pracował w Centrum Techniki Okrętowej jako asystent projektanta, w 1972–1973 jako projektant w Zakładzie Techniki Biurowej, a następnie na takim samym stanowisku w Zakładzie Remontowo-Budowlanym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (1973–1974). Od 1975 do 1976 r. był zatrudniony w charakterze referenta ds. turystyki i kultury w Spółdzielczym Klubie Kultury SSAK. W Polskich Zakładach Farmaceutycznych Cefarm pracował jako organizator i kierownik Muzeum Farmacji (1980–1991). W latach 1994–1998 był prezesem i redaktorem naczelnym wydawnictwa Auto Moto Giełda, a od 1998 do 2000 r. pełnił funkcję dyrektora i menadżera Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis. W latach 2000–2002 był dyrektorem regionu w niemieckiej firmie EDB. Od 1991 r. prowadzi samodzielną działalność gospodarczą.

Od 1994 do 2000 r. należał do Unii Polityki Realnej. Działał w organizacjach politycznych i społecznych, takich jak: Związek Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Przyjaciół Gdańska, sekcja strzelecka Ligi Obrony Kraju, Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, komitety obywatelskie. W Klubie Studentów Wybrzeża Żak udzielał się w kole poetyckim oraz filmowym. Przez wiele lat działał na rzecz ochrony środowiska, m.in. należąc do Ligi Ochrony Przyrody oraz Straży Ochrony Przyrody. Od roku 1964 do chwili obecnej jest przewodnikiem pierwszej klasy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W latach 1979–1985 w Dominikańskim Duszpasterstwie Akademickim Górka przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku działał na rzecz pomocy aresztowanym, internowanym, pozbawionym pracy i prześladowanym. W stanie wojennym zajmował się także opieką nad młodzieżą akademicką. Wraz z ojcem Sławomirem w stanie wojennym założył Duszpasterstwo Dziennikarzy Gdańskich niosące pomoc internowanym oraz pozbawionym pracy dziennikarzom.

Był radnym miasta Gdańska drugiej kadencji (1994–1998). W wyborach startował z listy UPR. Pracował w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji ds. Strategii Rozwoju Miasta Gdańska.

Wyróżniony został przez LOP oraz SOP czterema odznaczeniami za działalność na rzecz przyrody. Jest laureatem Złotego, Srebrnego oraz Brązowego Lauru przewodnickiego przyznanych na Międzynarodowych Konkursach Krasomówczych w Golubiu-Dobrzyniu. W roku 1982 otrzymał nagrodę Polskiego Radia za wieloletnie i wybitne propagowanie historii, kultury regionu oraz za „talent radiowy”.

W 1998 r. stworzył projekt „Delta” stanowiący program rozwoju turystyki wodnej na Żuławach. Koncepcja ta była wielokrotnie podstawą do dyskusji o tym regionie i jego rozwoju, stała się też wzorcem dla obecnie realizowanego projektu Urzędu Marszałkowskiego „Pętla Żuławska”. Jest też inicjatorem i współautorem wieloletniego projektu ratowania i zagospodarowania fortów napoleońskich, czego efektem było powstanie Centrum Hewelianum.

Jest autorem „Przewodnika po gminie Stegna i okolicy” (Stegna, 2000), współautorem albumów-przewodników „Gdańsk. Miasto moich marzeń” (Gdańsk, 1999), „Gdańsk Sopot, Gdynia. Miasto moich marzeń” (Gdańsk, 2001) i „Gdańsk, Sopot, Gdynia: miniprzewodnik” (Gdańsk, 2004). Jest także autorem licznych artykułów o historii Gdańska i regionu, („Jantarowe Szlaki”). W czasopismach publikował również poezję i opowiadania.

Jego hobby to fotografia i zabytki. Jest bibliofilem, lubi podróże oraz muzykę klasyczną.

→ Powrót do litery B.