BIDAS MICHAŁ


Michał Bidas

Radni Rady Miasta Gdańska 1994-1998


 

Michał Bidas urodził się 7 sierpnia 1939 r. w Brześciu (obecnie Białoruś). Ojciec Michał był kapitanem Wojska Polskiego, służył w 82. Pułku Piechoty w Twierdzy Brzeskiej; był absolwentem wychowania fizycznego na Uniwersytecie Poznańskim, wyborowym strzelcem Polski, mistrzem Polesia w tenisie i międzynarodowym sędzią piłkarskim; uczył wychowania fizycznego i szermierki w Polskiej Macierzy Szkolnej w Brześciu; zaginął podczas II wojny światowej. Matka przeżyła okupację w Warszawie, gdzie pracowała jako kucharka w szpitalu sióstr elżbietanek; w 1945 r. przyjechała do Gdańska i objęła kierownictwo kuchni w Akad3emii Lekarskiej.

Czas wojny spędził u rodziny w Sandomierzu, po czym w 1946 r. dołączył do matki.

Żona Anna, z domu Radomska, pracowała w szkole podstawowej oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Mają dwie córki – Katarzynę i Joannę.

Ukończył Szkołę Podstawową nr 15 w Gdańsku, następnie w tym samym mieście uczęszczał do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Jest absolwentem Technikum Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczął w 1963 r. w Technikum Komunikacyjnym jako nauczyciel. W 1976 r. objął kierownictwo Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1984–1990 był zastępcą dyrektora Wydziału Kultury Nauki i Sportu w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Następnie, od 1991 do 1992 r., piastował stanowisko prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie (którego kompetencje w 2000 r. przejęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu) w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W latach 1992–1994 był zatrudniony jako starszy wykładowca w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UG. Ponownie jako nauczyciel akademicki pracował od 1997 do 2004 r. Był przewodniczącym szkolenia w Okręgowym Związku Koszykówki w Gdańsku oraz w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, a także instruktorem, wykładowcą i sternikiem jachtowym.

Jego zaangażowanie społeczne przejawiało się w przynależności do wielu organizacji: Senatu UG, Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej UG, Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.

Mandat radnego Gdańska pełnił w latach 1994–1997, zasiadając w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia i Polityki Socjalnej. 12 lipca 1994 r. został wybrany na wiceprezydenta Gdańska. W 1997 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Programowej Komitetu Obchodów 1000-lecia Miasta Gdańska. W 1993 r. wstąpił do – wywodzącej się z Gdańskiego Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego Kongres Liberałów – partii Kongres Liberalno-Demokratyczny, która wraz z Unią Demokratyczną w 1994 r. utworzyła Unię Wolności.

Ma na swoim koncie wybitne osiągnięcia sportowe. Będąc trenerem Klubu Sportowego Spójnia, wprowadził zespół do pierwszej ligi w koszykówce. Był wychowawcą ośmiu reprezentantów w koszykówce i trenerem reprezentacji Polski w tej dyscyplinie. Prowadzona przez niego drużyna zdobyła w koszykówce mistrzostwo Polski juniorów młodszych oraz dwukrotne mistrzostwo Polski juniorów starszych. Dwukrotnie – wraz z drużyną – zdobył złoty medal w koszykówce na letniej Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży oraz podczas Akademickich Mistrzostw Polski (z zespołem Politechniki Gdańskiej). Jego podopieczni z UG zostali trzykrotnie uhonorowani srebrnym medalem: w koszykówce oraz w narciarstwie podczas Mistrzostw Polski Uczelni, a także na Akademickich Mistrzostwach Wybrzeża.

Otrzymał następujące odznaczenia i medale: Złotą Odznakę AZS, Złotą Odznakę PZKosz., Złotą Odznakę SZS, Diamentową Odznakę WOPR, Medal PCK, Medal Tysiąclecia Gdańska, Odznakę „Zasłużony dla Miasta Gdańska”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi.

Interesuje się sportem i filmem.


→ Powrót do litery B.