BŁASZKOWSKI WOJCIECH


Wojciech Stanisław Błaszkowski

Radni Rady Miasta Gdańska 2006 – 2010

Radni Rady Miasta Gdańska 2010 – 2014

Radni Rady Miasta Gdańska 2014 – 2018


 

Wojciech Stanisław Błaszkowski urodził się 22 sierpnia 1970 r. w Gdańsku. Rodzice – ojciec Jan i matka Maria, z domu Piątkowska, byli nauczycielami.

Jest najmłodszy z trojga rodzeństwa. Siostra Joanna urodziła się w 1964 r., a brat Michał w 1969 r.

Żona Katarzyna, z domu Dorocińska, jest polonistką.

Ukończył studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego i w Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku.

W latach 1994–2000 pracował w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Towarzystwie Profilaktyki Środowiskowej oraz Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Gdańsku. W latach 2000–2013 zatrudniony był w Rejonowym Urzędzie Poczty na stanowisku inspektora kontroli oraz w Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej, gdzie pełnił funkcję audytora wewnętrznego. Od 2014 r. pracuje jako wykładowca w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Jest również nauczycielem w Gdańskich Szkołach Autonomicznych. Prowadzi także własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń i doradztwa.

W latach 1994–2008 był członkiem Wrzeszczańskich Komitetów Obywatelskich.

Był radnym miasta Gdańska trzech kadencji: 2006–2010, 2010–2014 i 2014–2018. Funkcję wiceprzewodniczącego Gdańskiej Rady Oświatowej pełnił od 2007 do 2010 r. W latach 2010–2014 był przewodniczącym Komisji Edukacyjnej, a od roku 2014 wiceprzewodniczącym Rady Miasta Gdańska.→ Powrót do litery B.