BOROWCZAK JERZY


Jerzy Stanisław Borowczak

Radni Rady Miasta Gdańska 2006-2010


 

Jerzy Stanisław Borowczak urodził się 15 listopada 1957 r. w Białogardzie.

W 1977 r. ukończył Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Tychowie, a następnie Technikum Budowy Okrętów Conradinum w Gdańsku. W latach 1979–1982 był zatrudniony w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a w 1983–1985 w Przedsiębiorstwie Geologicznym Budownictwa Wodnego Hydrogeo. Następnie, od 1985 do 1989 r. pracował w Spółdzielni Usług Wysokościowych Świetlik. W 1989 r. ponownie został zatrudniony w Stoczni Gdańskiej.

Od 1979 r. należał do współpracowników Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. W sierpniu 1980 r. razem z Bogdanem Borusewiczem, Bogdanem Felskim i Ludwikiem Prądzyńskim zainicjował strajk w Stoczni Gdańskiej. Został wówczas bliskim współpracownikiem Lecha Wałęsy. Był członkiem Zakładowego Komitetu Strajkowego, a w 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Prezydium Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w SG. Od 20 grudnia 1981 r. przez trzy miesiące był internowany w Iławie. W latach 1982 i 1988 współorganizował strajk w SG, należał do Komitetu Strajkowego. W październiku 1982 r. za współorganizowanie strajku został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Od 1991 do 2001 r. był przewodniczącym Komitetu Zakładowego „Solidarność”. W latach 2000–2004 piastował stanowisko prezesa Stoczniowego Klubu Sportowego Polonia Gdańsk, a od 2002 r. dyrektora Fundacji Centrum Solidarności. W 1993 r. współtworzył stowarzyszenie Bezpartyjny Blok Wspierania Reform. Od 2000 do 2001 r. był posłem na Sejm RP z ramienia Ruchu Społecznego Akcji Wyborczej Solidarność (na miejscu zmarłej Franciszki Cegielskiej).

Od 2006 r. jest członkiem Platformy Obywatelskiej, z ramienia której pełnił mandat radnego w Radzie Miasta Gdańska w latach 2006–2010. Zasiadał w Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady oraz był wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Również z ramienia PO w 2007 r. kandydował w wyborach do Sejmu RP, jednak bez powodzenia. Z uwagi na rezygnację z mandatu Sławomira Nowaka, który przeszedł do kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, przejął jego miejsce w Sejmie i sprawował mandat posła do końca szóstej kadencji. Pracował wówczas w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji Rolnictwa i  Rozwoju Wsi. Ponownie uzyskał mandat posła w wyborach w 2011 i 2015 r. W siódmej kadencji pracował w sejmowej Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W wyborach w 2015 r. po raz czwarty został posłem.

W 1979 r. został odznaczony przez Sekretarza Generalnego ONZ Kurta Waldheima Medalem Pokoju za udział w misji stabilizacyjnej w Egipcie i na Wzgórzach Golan w latach 1978–1979. Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska (2000), został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), a także Nagrodą Peryklesa dla współtwórców odrodzenia wolności i demokracji w Polsce.


→ Powrót do litery B.