BRZEZIŃSKI KRZYSZTOF


Krzysztof Michał Brzeziński

Radni Rady Miasta Gdańska 1998-2002


 

Krzysztof Michał Brzeziński urodził się 21 września 1952 r. w Gdańsku. Ojciec Michał pochodził z okolic Lwowa, matka Stefania – z Łodzi. Oboje rodzice nie żyją.

Jest najstarszy z trojga rodzeństwa. Siostra Danuta urodziła się w 1958 r., nieżyjący już brat Andrzej – w 1953 r.

11 stycznia 1986 r. zawarł w Gdańsku ślub z Krystyną.

W roku 1983 ukończył naukę w Zespole Szkół Budowlanych w Gdańsku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie. Uzyskał wykształcenie wyższe licencjackie. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej.

Jest przedsiębiorcą zajmującym się m.in. organizacją i zarządzaniem. W latach 1971–1991 pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Gdańsku, a w 1991– 1993 pełnił funkcję dyrektora marketingu w hurtowni książek Współczesny Światowid. W latach 1993–1997 był posłem na Sejm RP. Od 1998 do 1999 r. piastował urząd prezesa firmy Dyrekcja Inwestycji GSBM, a od 2000 r. prowadził własną działalność gospodarczą. Był również członkiem Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. W latach 2003–2007 zasiadał na stanowisku dyrektora marketingu w Straży Ochrony Portu Gdańsk. Od roku 2007 pozostaje na rencie chorobowej.

Jest politykiem. Od 14 października 1993 r. do 19 października 1997 r. był posłem na Sejm RP drugiej kadencji. Pracował w Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. Ponadto był członkiem podkomisji: do spraw książki; do spraw budżetu; nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o renowacji i modernizacji obszarów zabudowanych; nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych; nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustaw – prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw; nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego i poselskiego projektu ustaw o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Jako członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu doprowadził do jej przyjazdu do Trójmiasta, co skutkowało późniejszymi decyzjami finansowymi korzystnymi dla kultury i zabytków Gdańska. Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej, w której zasiadał, również z jego inicjatywy przebywała w Trójmieście.

Jako poseł pośredniczył w negocjacjach między Kościołem Ewangelicko-Augsburskim a Rzymskokatolickim dotyczących przekazania kościoła Świętego Jana w Gdańsku.

W latach 1998–2002 był radnym miasta Gdańska z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pełnił funkcję przewodniczącego Klubu Radnych SLD.

Był m.in. prezesem zarządu Fundacji Eko-Dar, a także stowarzyszenia Gdańskie Forum Gospodarcze. Należał do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej oraz Stowarzyszenia Pokolenia. Włada dwoma językami obcymi: rosyjskim i angielskim.

Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.


→ Powrót do litery B.