BRZOZOWSKI LEON


Leon Brzozowski

Radni Rady Miasta Gdańska 1994-1998

Radni Rady Miasta Gdańska 1998-2002


 

Leon Brzozowski urodził się 7 października 1953 r. w Wilnie w rodzinie robotniczo-chłopskiej. Ojciec Wacław (ur. 1930) pracował w Stoczni Gdańskiej od 1958 r. Matką była Irena, z domu Szapiro (ur. 1933).

W 1979 r. poślubił Emilię Brzozowską; w czasie trwania małżeństwa urodziła się córka Ilona (1980). W 2007 r. ożenił się po raz drugi. Z małżonką Zofią Anną Szczypior-Brzozowską mają dwoje dzieci – Amelię (ur. 2003) i Adriana (ur. 2007).

W latach 1960–1968 uczęszczał do szkoły podstawowej, w 1971 r. ukończył Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów w Gdańsku, a w 1976 r. Technikum Budowy Okrętów.

Pracę zawodową rozpoczął w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w 1968 r. W latach 1971–1974 pracował w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku jako referent ds. zaopatrzenia. Następnie zatrudnił się w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, w których pracował do 1980 r. na stanowisku starszego magazyniera. Od 1980 r. pracuje w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Gdańsku – najpierw jako kierowca, a od 1995 r. – dyspozytor.

W 1980 r. wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a w 1988 r. do Związków Zawodowych Pracowników Komunikacji Miejskiej. W latach 1987–1991 był przewodniczącym Zakładowej Organizacji Związkowej Zakładu Autobusowego. W 1991 r. należał w ZKM do Komitetu Strajkowego, który doprowadził do zmiany na stanowisku prezydenta miasta Gdańska. Od 1992 r. był członkiem Rady Krajowej oraz przewodniczącym Zarządu Okręgu Gdańskiego Związków Zawodowych Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.

Przez dwie kadencje pełnił mandat radnego miasta Gdańska (1994–2002). Wchodził w skład Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji ds. Samorządu i Ładu Publicznego.

Od 1995 r. należy do Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług, a od 2007 r. przewodniczy Radzie Delegatów tej organizacji. W 2008 r. został członkiem Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie, a także kanclerzem kapituły odznaczeń.

Interesuje się fotografią i przyrodą. Lubi jeździć na rowerze.

→ Powrót do litery B.