CZERNIEWSKI PAWEŁ


Paweł Czerniewski

Radni Rady Miasta Gdańska 2010 – 2014


 

Paweł Czerniewski urodził się 2 grudnia 1976 r. Ojciec Roman, pochodzący zamieszkałej na Lubelszczyźnie rodziny ziemiańskiej, która – pozbawiona majątku przez komunistów – po wojnie osiedliła się w Gdańsku, był magistrem inżynierem chemii. Matka Julianna, pochodząca z chłopskiej rodziny w Wielkopolsce, z wykształcenia była również magistrem inżynierem chemii.

W roku 2009 poślubił Katarzynę, z domu Łukomską. Państwo Czerniewscy mają syna Jana oraz dwie córki – Alicję i Natalię.

W 1991 r. ukończył Szkołę Podstawową nr 24 w Gdańsku. W latach 1991–1995 uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Władysława Pniewskiego w Gdańsku. Od 1995 do 2000 r. studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zdobywając tytuł magistra. Aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, zakończoną egzaminem sędziowskim, odbywał w latach 2000–2003. W 2003 r. rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych; ukończył ją w 2005 r., zdając egzamin radcowski. Został wpisany na listę radców prawnych.

W 1999 r. rozpoczął pracę w Kancelarii Radców Prawnych Misiewicz, Mosek i Partnerzy, początkowo jako praktykant, a od 2000 r. pracownik. W 2005 r. został jednym z partnerów.

Był członkiem Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, a po jego przekształceniu – Platformy Obywatelskiej. W latach 1995–2011 przystąpił do Stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści, w którego władzach regionalnych i lokalnych działał. Od 2010 r. jest członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, a od 2016 r. Krajowego Zespołu Wizytatorów. W roku 2012 został także członkiem Stowarzyszenia Jasień.

W 2010 r. kandydował do Rady Miasta Gdańska z listy PO w okręgu wyborczym nr 3 – Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Brętowo, Matarnia, Kokoszki i wybrany został na radnego szóstej kadencji. W czasie jej trwania pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz był członkiem Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej.


→ Powrót do litery C.