DUNAJEWSKA BEATA


Beata Dunajewska

Radni Rady Miasta Gdańska 2010 – 2014

Radni Rady Miasta Gdańska 2014 – 2018


 

Beata Dunajewska urodziła się 7 listopada 1966 r. w Gdańsku. Ojciec Wojciech był marynarzem. Matka Irena, z domu Gajzner, jest z zawodu handlowcem.

Ma siostrę Alicję.

W 1991 r. przyszła na świat córka Olga.

W latach 1974–1981 uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 70 w Gdańsku. Od 1981 do 1985 r. uczyła się w I Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie. Po maturze studiowała w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1986–1991).

Karierę zawodową rozpoczęła jeszcze w czasie trwania studiów. Związała się TVP Gdańsk, gdzie początkowo pracowała w dziale informacji pod kierownictwem Marka Ponikowskiego („Panorama”), a następnie w dziale kultury, realizując liczne reportaże oraz jeden z pierwszych w Polsce cyklicznych programów dokumentalnych o początkach polskiej muzyki rockowej. Była współorganizatorką programu TVP3 Gdańsk, tworzyła dla niego pasmo muzyczne. W latach 1993–2004 pracowała w Agencji Filmowej Profilm kierowanej przez Macieja Grzywaczewskiego, realizując liczne koncerty, dokumenty oraz cykliczny program „Lalamido czyli porykiwania szarpidrutów”. Od lutego 2008 r. do czerwca 2010 r. pełniła funkcję specjalisty, a następnie kierownika działu promocji w Operze Bałtyckiej, zajmując się między innymi promocją Bałtyckiego Teatru Tańca. W okresie od 2004 do 2008 r. zatrudniona była w Dziale Marketingu i Promocji Nadbałtyckiego Centrum Kultury na stanowisku specjalisty, a następnie kierownika. Prowadziła studio koncertowe w Radiu Gdańsk. Od stycznia do lipca 2002 r. pracowała jako inspektor w Gabinecie Marszałka Województwa Pomorskiego, w Urzędzie Marszałkowskim. Od lipca 2016 r. pracuje w Gdańskim Archipelagu Kultury.

W latach 1993–2014 była właścicielką firmy Red Station prowadzącej między innymi studio nagrań o tej samej nazwie. Pełniła również rolę menedżera trójmiejskich zespołów KarmaComa oraz Blenders.

Od 2001 r. pracowała w biurze Platformy Obywatelskiej w Gdańsku, a następnie w Sopocie. Kilkakrotnie pełniła tam funkcję pełnomocnika ds. mediów elektronicznych, między innymi w czasie kampanii wyborczych do Sejmu i Senatu RP. Od 2005 r. jest członkiem PO.

W 2010 r. kandydowała do Rady Miasta Gdańska z listy PO w okręgu wyborczym nr 1 – Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Orunia, Św. Wojciech, Lipce, Stogi, Przeróbka, Rudniki, Olszynka, Krakowiec, Górki Zachodnie. Wybrana została na radną szóstej kadencji. W czasie piastowania tej funkcji należała do stałych komisji Rady: Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Kultury i Promocji (do października 2011).

W 2014 r. ponownie została wybrana do Rady Miasta Gdańska. W siódmej kadencji sprawuje funkcję przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia oraz jest członkiem Komisji Rewizyjnej.

 

→ Powrót do litery D.