GÓRSKI MICHAŁ


Michał Górski

Radni Rady Miasta Gdańska 1994-1998 


 

Michał Górski urodził się 28 maja 1951 r. w Lęborku. Ojciec Bronisław (ur. 27 sierpnia 1915) pochodził z Kociewia, był kupcem i pracownikiem administracyjnym. Matka Helena, z domu Wróblewska (ur. 11 marca 1919), pracowała jako księgowa. Była gdańszczanką.

Ma brata Ryszarda (ur. 1948) i siostrę Ewę (ur. 1954).

8 czerwca 1974 r. poślubił Jolantę, z domu Bujniewicz. Mają córkę Katarzynę (ur. 1978).

W 1969 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lęborku, a w 1975 r. Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka.

Pracę zawodową rozpoczął w roku 1976 jako asystent projektanta w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Braniewie, potem pełnił tu funkcję kierownika Grupy Awaryjnej oraz specjalisty ds. elektrycznych, a następnie etatowego przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W latach 1982–1983 był specjalistą ds. elektrycznych w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Gdańsku i kierownikiem Wydziału Napraw Taboru Tramwajowego WPK. Od 1983 do 1985 r. pracował jako inspektor nadzoru w Wydziale Inwestycji i Remontów Zakładu Energetycznego Gdańsk. W roku 1985 założył firmę usług elektrycznych, sportowych, gastronomicznych i doradczych Górski International, której był właścicielem. Był jednym z założycieli (1985) Spółdzielni Doradca, w której pełnił funkcję wiceprezesa. W latach 1996–2001 zasiadał na stanowisku prezesa Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Gdańsku. Od 2001 do 2015 r. był dyrektorem Bałtyckiego Instytutu Gmin w Gdańsku – Oddziału Fundacji Promocji Gmin Polskich w Warszawie. Piastował także stanowiska dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (2012–2013) oraz prezesa Zarządu Spółki Pętla Żuławska w Elblągu (od 2013).

W latach 1982–1983 był przedstawicielem województwa gdańskiego w Rządowej Komisji Rozwoju Taboru Tramwajowego, a w 1984 r. – członkiem Rady Pracowniczej w Zakładzie Energetycznym w Gdańsku. W latach 1980–1989 należał do NSZZ „Solidarność”; był przewodniczącym Komisji Zakładowej Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego Braniewo, członkiem władz Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność” oraz Komisji Zjazdowej I Zjazdu „Solidarności” w 1981 r.

Należał do następujących stowarzyszeń, spółdzielni i izb gospodarczych: Szkolnego Klubu Sportowego w LO w Lęborku (1965–1969), Związku Młodzieży Socjalistycznej przy LO w Lęborku (1966–1969), Związku Studentów Polskich przy PG w Gdańsku (1969–1975), Akademickiego Związku Sportowego w Gdańsku (drużyna siatkówki, polska II liga; 1969–1975), Klubu Techniki i Racjonalizacji w PBRol. Braniewo (przewodniczący; 1978), Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (1976–1980), Klubu Prywatnego Przedsiębiorcy w Gdańsku (założyciel i przewodniczący; 1988–1992), Rady Nadzorczej Gdańskiej Izby Gospodarczej (1992), Stowarzyszenia Kongresu Liberałów Gdańskich (1988–1991), Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku (1994–1996), Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (1994), Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza (członek Prezydium; 2008–2010), Stowarzyszenia Minigolf Club Sopot (założyciel i przewodniczący; 1998–2002) oraz Spółdzielni Doradca Sopot/Gdynia (założyciel; 1995), Rady Muzeum Pożarnictwa w Przodkowie (przewodniczący; 2000–2005), Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Gdańsku (członek założyciel; 2004–2018). W latach 1978–1980 udzielał się jako redaktor naczelny gazetki zakładowej.

Był założycielem (1991) oraz członkiem Prezydium Zarządu Krajowego Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W latach 1991–1993 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego KLD w Gdańsku. W dniach 23–24 kwietnia 1994 r. był delegatem na kongres zjednoczeniowy, podczas którego doszło do połączenia KLD z Unią Demokratyczną i powstania Unii Wolności. Natomiast 24 stycznia 2001 r. był delegatem na zjazd Platformy Obywatelskiej; wszedł w skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej PO.

W roku 1998 zainicjował budowę pomnika Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy – przygotował podjętą przez Radę Miasta Gdańska uchwałę w tej sprawie. Był również przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy tego pomnika. Z jego inicjatywy doszło do zmiany nazwy Parku Kasprzaka w Gdańsku na Park Steffensów (uchwała Rady Miasta; 1998). Był także inicjatorem i realizatorem strategii promocji regionu gdańskiego z wykorzystaniem bursztynu – przygotował i uczestniczył w realizacji unijnego projektu Amber Road (Ecos Ouwerture), która nastąpiła w latach 1996–1998. Zainicjował i doprowadził do realizacji na odcinku znajdującym się na terenie województwa pomorskiego Traktu Pieszo-Konnego im. Daniela Chodowieckiego Gdańsk–Berlin (2004–2006). Był inicjatorem uchwały Rady Miasta Gdańska o przyjmowaniu repatriantów z Kazachstanu.

W Radzie Miasta Gdańska zasiadał od 1994 do 1998 r. Pełnił w niej funkcję przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej. W trakcie kadencji był delegatem Rady do Sejmiku Województwa Gdańskiego; przewodniczył Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarczej.

W 1996 r. był przedstawicielem Sejmiku w rządowym zespole ds. rozwoju regionalnego oraz w rządowym zespole ds. atomistyki. Od 1996 do 1997 r. jako przedstawiciel Sejmiku brał udział w opracowaniu „Strategii rozwoju Polski Północnej” oraz „Programu przeciwdziałania bezrobociu w Polsce Północnej”. W tym samym czasie reprezentował wojewodę gdańskiego na Dniach Polskich w Bazylei i Hamburgu.

Odbył liczne szkolenia: trenerskie (zdobyte uprawnienie – instruktor siatkówki; 1973), w zakresie doradztwa dla sektora MSP (Bazylea, 1990), zarządzania małą firmą (Dania, 1992), nt. zasad tworzenia samorządu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej (Bruksela, 1995), dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (1998), samorządowe (Southport, Bremen, Kiel, Moskwa, 1994–1998). Ukończył także dwuetapowy kurs zarządzania strategicznego organizowany przez region Bawarii (1999), kurs zarządzania w warunkach zrównoważonego rozwoju (Hamburg, 2000), a także organizowane przez Polską Organizację Turystyczną szkolenie w zakresie budowania marki turystycznej (2000) oraz kurs wystąpień publicznych (2013).

Jego hobby jest żeglarstwo śródlądowe i siatkówka. Interesuje się historią Gdańska i Pomorza.

 

→ Powrót do litery G.