GRABSKI STEFAN


Stefan Grabski

Radni Rady Miasta Gdańska 1998 – 2002

Radni Rady Miasta Gdańska 2006 – 2010


 

Stefan Grabski urodził się 16 kwietnia 1945 r. w Gawartowej Woli położonej w województwie mazowieckim. Ojciec Lucjan, inżynier, absolwent Politechniki Gdańskiej, pracował jako projektant w Prozamecie. Matka Hildegarda, z domu Chmielecka, była stenotypistką.

Ma siostrę Elżbietę (ur. 1944) oraz brata Krzysztofa (ur. 1947); oboje są absolwentami PG.

Od 1947 r. na stałe mieszka w Gdańsku. Został wychowany w rodzinie z sięgającymi kilku pokoleń tradycjami w służbie publicznej.

W 1968 r. zawarł związek małżeński z Marią, z domu Janiszewską. Mają czworo dzieci: Macieja (ur. 1968), Pawła (ur. 1972), Małgorzatę (ur. 1978) i Miłosza (ur. 1983).

Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Gdańsku (1963), popularnie zwanego Topolówką, oraz Conradinum (1967). W 1974 r. ukończył Wydział Budownictwa Ogólnego PG, otrzymując tytuł inżyniera.

Od 1967 do 1979 r. zatrudniony był w Gdańskim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych, gdzie pełnił funkcję kierownika Zespołu Budów prowadzącego tzw. grupę rozruchową. W okresie od 1979 do 1981 r. pracował w Społem. Od 1981 r. był prywatnym przedsiębiorcą oraz rolnikiem-sadownikiem. Natomiast od 1989 r. do dziś związany jest z motoryzacją, prowadzi firmę Auto-Euro Stefan Grabski. Jest udziałowcem kilku spółek.

Otworzył nowoczesną myjnię samochodową. Dodatkowo prowadzi Auto-Euro II Sp. z o.o., która świadczy usługi motoryzacyjne. Zajmuje się także wspomaganiem budowy Olivia Business Centre, gdzie rozwija kolejne usługi w kompleksie biurowym. Jest członkiem Rady Nadzorczej Pekabex – spółki giełdowej, która buduje kompleks OBC i 180-metrowy wieżowiec.

Nie należy do żadnej z partii. Jest członkiem Ruchu na Rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, Stowarzyszenia Placówka, Stowarzyszenia Skarby Ziemi Kaszubskiej i Aeroklubu Gdańskiego.

W 2007 r. kandydował w wyborach do Senatu, podczas których mieszkańcy Gdańska i okręgu udzielili mu poparcia, oddając na niego ponad 126 tysięcy głosów.

Był radnym miasta Gdańska dwóch kadencji: trzeciej (1998–2002) oraz piątej (2006–2010). W latach 1998–2001 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdańska, był także członkiem Komisji Budżetu oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej. W 2000 r. powołany został do kierowania Komisją Doraźną ds. handlu, rzemiosła i usług. W piątej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz był członkiem Komisji Rozwoju Przestrzennego.

Interesuje go sport. W młodości zdobył uprawnienia szybowcowe, ma na koncie niespełna 1000 skoków ze spadochronem i wielokrotny udział w mistrzostwach Polski. W 1964 r. został odznaczony Medalem „Za Zasługi dla Gdańska” w dowód uznania za działalność sportową w Aeroklubie Gdańskim. Obecnie uprawia turystykę rowerową, skoki ze spadochronem oraz pływanie. Często podróżuje z żoną kamperem, zimą zaś zajmuje go narciarstwo i codzienne „morsowanie”. Ponadto jego hobby są: fotografowanie nieba, geoinżynieria, opieka nad dużym ogrodem i hodowla zwierząt domowych. Lubi coroczne, świąteczne, rodzinne spotkania i cieszą go liczne familijne wyjazdy na narty z dużą grupą wnuków.

 


→ Powrót do litery G.