GRZELAK PIOTR


Piotr Grzelak

Radni Rady Miasta Gdańska 2010-2014

Radni Rady Miasta Gdańska 2014-2018


 

Piotr Grzelak urodził się 29 stycznia 1982 r. w Gdańsku. Ojciec Grzegorz, urodzony we Włocławku, jest z wykształcenia geografem, ma stopień naukowy doktora nauk społecznych. Matka Danuta z domu Richert, urodzona w Gdańsku, jest doktorem nauk społecznych, pracuje jako wykładowca akademicki.

Ma dwoje rodzeństwa – Urszulę (ur. 1985) oraz Jana (ur. 1988).

W 2007 r. ożenił się z Emilią, z domu Tobolską. Mają troje dzieci: Franciszka, Bronisława oraz Wandę.

W roku 1997 ukończył Szkołę Podstawową nr 24 im. Gustawa Morcinka w Gdańsku. W latach 1997–2001 uczęszczał do gdańskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Po maturze rozpoczął studia na kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył je, zdobywając tytuł magistra (2006). W 2016 r. został magistrem ekonomii na Wydziale Ekonomicznym UG.

Karierę zawodową rozpoczął w 2006 r. jako podinspektor w Referacie Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Gdańska. W latach 2007–2010 był asystentem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Od roku 2010 do 2014 sprawował obowiązki specjalisty w zespole doradztwa Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Od grudnia 2014 r. zasiada na stanowisku zastępcy prezydenta Gdańska do spraw polityki komunalnej.

Od 2015 pełni obowiązki Prezesa Polskiej Unii Mobilności Aktywnej. Od 2011 r. jest czynnym członkiem Rady Wykonawczej Związku Miast Bałtyckich.

Członkiem Platformy Obywatelskiej został w roku 2000. W 2010 r. sprawował rolę szefa sztabu wyborczego Pawła Adamowicza w czasie wyborów samorządowych.

W roku 2010 startował z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej w okręgu wyborczym nr 2 – Śródmieście, Chełm, Wzgórze Mickiewicza, Ujeścisko-Łostowice, Jasień w wyborach do Rady Miasta Gdańska. Wybrany został na radnego szóstej kadencji. W jej czasie był wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz członkiem Komisji Rewitalizacji, a także Komisji Strategii i Budżetu. Ponownie został wybrany na radnego w wyborach samorządowych w 2014 r. Ze względu na objęcie przez niego stanowiska zastępcy prezydenta miasta jego mandat wygasł.
→ Powrót do litery G.