HAMADYK ŁUKASZ


Łukasz Mariusz Hamadyk

Radni Rady Miasta Gdańska 2014 – 2018


 

Łukasz Mariusz Hamadyk urodził się 10 września 1984 r. w Gdańsku. Ojciec Józef, absolwent Technikum Budowlanego dla Pracujących w Gdańsku, jako działacz opozycyjny był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku (1981), współorganizował Obywatelski Ruch Opieki nad represjonowanymi i ich rodzinami; w 2015 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności. Zmarł 22 września 2016 r. Matka Daniela, z domu Derkowska, zajmuje się prowadzeniem domu.

Ma siostrę Dorotę (ur. 1971).

Jest kawalerem.

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 53 w Gdańsku-Nowym Porcie. W 2004 r. ukończył Technikum Handlowe w Zespole Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku. Do 2009 r. studiował resocjalizację na kierunku pedagogika w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku. Od 2012 r. jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, magistrem politologii.

Do Prawa i Sprawiedliwości należy od 2008 r. W 2010 r. był członkiem ogólnopolskiego Młodzieżowego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na prezydenta RP. W okresie od 2012 do 2014 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu i sekretarza Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku. W 2015 r. był członkiem ogólnopolskiego komitetu poparcia Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich.

Działa na rzecz dzielnicy Nowy Port. W 2009 r. zainicjował reaktywację niedziałającego od 40 lat Klubu Sportowego Portowiec Gdańsk, po czym został jego dyrektorem. W latach 2010–2014 był radnym dzielnicy Nowy Port, a od 2011 do 2014 r. przewodniczącym Zarządu Dzielnicy. Był współautorem pierwszej w historii Gdańska uchwały obywatelskiej, która dotyczyła rekultywacji terenu Szańca Zachodniego i założenia tam parku. W lipcu 2012 r. została złożona w Radzie Miasta. Był również współtwórcą Paktu dla Nowego Portu (2012) – porozumienia o współpracy polegającej na podejmowaniu wspólnych działań i wzajemnym wspieraniu się w przedsięwzięciach zmierzających do przywrócenia prestiżu dzielnicy oraz dalszej aktywizacji lokalnej społeczności. Jednym z kontynuowanych od 2013 r. projektów jest święto dzielnicy, czyli Dni Nowego Portu odbywające się corocznie we wrześniu.

Od września 2016 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica.

Jest radnym miasta Gdańska siódmej kadencji (2014–2018). Zasiada w Komisji Sportu i Komisji Zrównoważonego Rozwoju.

W 2013 r. otrzymał Medal Prezydenta Miasta Gdańska za działalność na rzecz bezdomnych zwierząt. Został wybrany na Osobowość Roku 2017 w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego”. 

Interesuje się historią Gdańska. Kolekcjonuje pocztówki z wizerunkiem Nowego Portu, Brzeźna i Westerplatte. Pasjonuje go sport, zwłaszcza piłka nożna. Lubi czytać skandynawskie kryminały.

 

→ Powrót do litery H.