JAWORSKI ANDRZEJ


Andrzej Jaworski

Radni Rady Miasta Gdańska 1998 – 2002


 

Andrzej Jaworski urodził się 16 grudnia 1970 r. we Włocławku. Ojciec Edward, syn Stanisława Jaworskiego (który był ułanem marszałka Józefa Piłsudskiego, a także partyzantem podczas II wojny światowej) i Stanisławy Jaworskiej (więzionej przez Gestapo w Lipnie za udział jej męża w partyzantce), z zawodu był papiernikiem, pracował we Włocławskich Zakładach Celulozowo-Papierniczych.

Matka Zofia była córką Kazimiery i Józefa (pracownika zatrudnionego do robót przymusowych III Rzeszy) Dębczyńskich.

W roku 1995 poślubił Dorotę Miklaszewską. Mają dwie córki – Agatę (ur. 1998) i Alicję (ur. 2005).

Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku.

Od 1987 do 1992 r. był instruktorem w Polskiej Organizacji Harcerskiej. W roku 1989 zainicjował utworzenie w Wilnie pierwszej polskiej drużyny harcerskiej. W 1995 r. ukończył studia z zakresu etnologii w Instytucie Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1999 r. studia doktoranckie z zakresu politologii i nauk społecznych w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Jest absolwentem studiów podyplomowych, m.in.: Modernes Firmenmanagement: Marketing und Finanzen (Berlin International Academy); The Baltic Sea environment (The Baltic University, Uppsala); zarządzanie innowacjami i projektami i MBA (Wyższa Szkoła Handlu i Usług, Poznań).

W latach 1996–1997 kierował pracami gdańskiej Bałtyckiej Fundacji Kultury. W Gdańsku zamieszkał w 1997 r. Od 1998 do 1999 r. był zastępcą redaktora naczelnego katolickiego miesięcznika „Nasza Wspólnota”. W 1999 r. zdał egzamin państwowy dla członków rad nadzorczych spółek jednoosobowych Skarbu Państwa. W okresie od 1999 do 2001 r. pracował na stanowisku specjalisty, a od 2003 r. wicedyrektora ds. turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. W latach 2001–2002 był członkiem Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Od 2003 r. pełnił funkcję wiceprezesa, a następnie, w latach 2005–2006, prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa w Warszawie. Od 2006 r. do 2008 r. piastował stanowisko prezesa Stoczni Gdańskiej; do końca 2008 r. był tam zatrudniony jako doradca do spraw restrukturyzacji i dialogu społecznego. W 2008 r. objął też stanowisko prezesa Zarządu Fundacji Stoczni Gdańskiej. Pełnił tę funkcję do 2015 r.

Był radnym miasta Gdańska trzeciej kadencji (1998–2002). Startował w wyborach z listy Akcji Katolickiej wchodzącej w skład Akcji Wyborczej Solidarność. W Radzie Miasta Gdańska był członkiem m.in. Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Kultury oraz Komisji Doraźnej do opracowania zasad współpracy międzynarodowej miasta. Na urząd prezydenta Gdańska kandydował trzykrotnie, po raz pierwszy w wyborach samorządowych w 2006 r. z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z hasłem „21 postulatów dla Gdańska”. Uzyskał drugi wynik – 29,67%. W 2010 r. otrzymał 21,84% poparcia gdańszczan. Z ramienia tej samej partii ponownie zabiegał o to stanowisko w 2014 r.; również uplasował się na drugiej pozycji. W okresie od 2006 do 2009 r. jako przedstawiciel PiS był radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. Z funkcji tej zrezygnował w czerwcu 2009 r. z powodu otrzymania mandatu posła na Sejm RP szóstej kadencji. Objął mandat po Tadeuszu Cymańskim, który został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego.

W 2010 r. został pełnomocnikiem okręgowym PiS.

W wyborach 2011 r. do Sejmu RP siódmej kadencji uzyskał mandat poselski z ramienia PiS. Był wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Skarbu Państwa oraz członkiem m.in. Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a także Komisji Spraw Wewnętrznych. W 2015 r. skutecznie ubiegał się o reelekcję, w wyniku czego otrzymał mandat do Sejmu ósmej kadencji. Od grudnia 2015 r. przewodniczył sejmowej Komisji Finansów Publicznych. 

14 maja 2016 r. został przyjęty przez Radę Nadzorczą Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA do Zarządu PZU, co poskutkowało koniecznością zrzeczenia się mandatu poselskiego. Od listopada 2017 r. zasiada w Zarządzie Polskiej Spółki Cukrowej SA.

Jego hobby to podróże oraz dobra literatura.

→ Powrót do litery J.