JAWORSKI PAWEŁ


Paweł Marcin Jaworski

Radni Rady Miasta Gdańska 2006-2010


 

Paweł Marcin Jaworski urodził się 28 marca 1973 r. we Włocławku. Ojciec Edward – syn Stanisława Jaworskiego, ułana marszałka Józefa Piłsudskiego, partyzanta podczas II wojny światowej, oraz Stanisławy Jaworskiej więzionej przez Gestapo w Lipnie – był z zawodu papiernikiem. Matka Zofia, córka Kazimiery i Józefa Dębczyńskich, również była papiernikiem. Oboje rodzice pracowali we Włocławskich Zakładach Celulozowo-Papierniczych.

Jego brat Andrzej urodził się w 1970 r.

Od 2004 r. jest żonaty z Izabelą, z domu Czerny. Mają dwoje dzieci – córkę Ewelinę (ur. 2005) oraz syna Karola (ur. 2009).

W roku 1988 ukończył Szkołę Podstawową nr 20 we Włocławku. W latach 1988–1992 w tym samym mieście uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. W 1992 r. ukończył naukę w Diecezjalnym Ośrodku Kształcenia Organistów we Włocławku. Studia o specjalności zarządzanie finansami na Wydziale Zarządzania i Marketingu w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej podjął w 1998 r., a w 2001 r. zdobył tytuł licencjata. Następnie rozpoczął naukę na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku finanse i bankowość. Ukończył ją w 2003 r., otrzymując tytuł magistra.

Od 2001 do 2004 r. pełnił funkcje prokurenta oraz dyrektora Biura Zarządu PKO TF Sp. z o.o. W latach 2005–2006 sprawował obowiązki członka Rady Nadzorczej Wola Sport Sp. z o.o. oraz prezesa Zarządu MAG-TON Sp. z o.o., a w 2006–2010 prezesa Zarządu Wytwórni Uszczelek MORPAK Sp. z o.o. Od 1 października 2010 r. prowadzi własną działalność gospodarczą – Wytwórnię Uszczelek MORPAK Paweł Jaworski.

Członkiem Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” jest od 2017 r. W latach 1997–2001 był artystą w Chórze Państwowej Opery Bałtyckiej.

Pełni funkcję prezesa Zarządu Stowarzyszenia Stara Papiernia w Łapinie. Starą Papiernią, która w okresie międzywojennym należała do Wolnego Miasta Gdańska, interesował się od 2006 r., a od 2011 r. wspólnie z małżonką jest jej właścicielem. Organizuje tam m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży, rekonstrukcje historyczne, koncerty i przedstawienia, a także wystawy muzealne.

W 2006 r. kandydował do Rady Miasta Gdańska z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 1 – Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Stogi (z Przeróbką), Olszynka, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Orunia, Św. Wojciech, Lipce. Został wybrany na radnego piątej kadencji. W jej czasie był członkiem Komisji Rewizyjnej oraz pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej.

W 2016 r. został wyróżniony nagrodą Osobowość Roku 2016 w kategorii biznes.
→ Powrót do litery J.