KOŁAKOWSKA ANNA MARIA


Anna Maria Kołakowska

Radni Rady Miasta Gdańska 2014 – 2018


 

Anna Maria Kołakowska, z domu Stawicka, urodziła się 1 października 1964 r. w Gdańsku. Jej rodzicami są Edward i Leontyna Stawiccy.

Zawarła związek małżeński z Andrzejem Kołakowskim. Mają troje dzieci.

W latach 1979–1982 uczęszczała do VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, następnie kontynuowała naukę w Liceum Ogólnokształcącym Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa w Pobiedziskach (woj. wielkopolskie, pow. poznański), które ukończyła w roku 1984. Z wykształcenia jest nauczycielką historii.

Pracowała w Gdańsku jako nauczycielka historii – w latach 1994–1999 w Szkole Podstawowej nr 73, od 1999 do 2001 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 11, od 2001 r. w Gimnazjum nr 14, a ponadto w Zespole Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum” oraz Gimnazjum nr 6 i Szkole Podstawowej nr 65. Od 2006 do 2009 r. była opiekunką i animatorką Młodzieżowego Zespołu Muzycznego przy parafii Świętej Rodziny w Gdańsku-Stogach. Od września 2015 r. nie pracuje w zawodzie.

Była współorganizatorką modlitw w intencji Ojczyzny odbywających się w grudniu 1981 r., w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Uczestniczyła w drukowaniu ulotek informacyjnych oraz działaniach Ruchu Młodej Polski. Ulotki zachęcały też do udziału w modlitwach za internowanych oraz aresztowanych działaczy opozycji, które odbywały się w Bazylice. Zajmowała się ich kolportażem, między innymi w gdańskich kościołach i Szybkiej Kolei Miejskiej.

W stanie wojennym poddawano ją represjom. Była najmłodszym więźniem politycznym w czasach PRL. Mając 17 lat, 2 marca 1982 r. została aresztowana, potem była przetrzymywana w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 22 kwietnia 1982 r. została skazana przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na trzy lata więzienia i rok pozbawienia praw publicznych. Była osadzona w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie. 11 sierpnia 1982 r. zezwolono jej na roczną przerwę w odbywaniu kary w celu kontynuowania nauki. 3 września 1982 r. była relegowana z VI Liceum Ogólnokształcącego. W uzasadnieniu powołano się na wyrok pozbawienia praw obywatelskich. 4 lipca 1983 r. wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej została uniewinniona po wcześniejszym uchyleniu wyroku przez Izbę Wojskową Sądu Najwyższego.

Od 1984 r. studiowała na Wydziale Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1990 r. ukończyła studia bez uzyskania dyplomu – otrzymała absolutorium. Na tej samej uczelni w 2002 r. zdała egzamin magisterski, zdobywając tytuł magistra historii.

Do Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” przystąpiła w 1985 r. Była organizatorką kolportażu wydawnictw Oddziału Lubelskiego partii i członkiem Rady Politycznej oraz współpracowniczką Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie. Od października 1980 r. była drukarzem wydawnictw niezależnych, między innymi ulotek RMP, a od połowy 1981 r. pisma „Bratniak”. Drukowała także ulotki licznych pism podziemnych, m.in.: „Polityki Polskiej”, „Gazety Politycznej”, „Niepodległości”, „Antyku” czy wydawnictw Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”. Zajmowała się tą działalnością do 1988 r. Kolportowała wydawnictwa podziemne do Krakowa, Wrocławia, Warszawy i Gdańska. Była uczestniczką „akcji ulotkowej” w Lublinie.

W czerwcu 1985 r. wzięła udział w zorganizowanej przez Annę Walentynowicz, w celu spowodowania uwolnienia więźniów politycznych, głodówce rotacyjnej odbywającej się na terenach kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie-Bieżanowie, którego proboszczem był ks. Adolf Chojnacki.

W 1987 r. była współorganizatorką protestów ulicznych i strajków głodowych, m.in. w Międzyrzeczu Wielkopolskim, przeciwko składaniu w ich miejscu odpadów radioaktywnych.

Wraz z działaczami Grupy Konserwatywnej „Antyk w listopadzie 1987 r. współorganizowała na pl. Litewskim w Lublinie dwie demonstracje przeciwko referendum w sprawie „drugiego etapu reformy gospodarczej”.

3 maja 1988 r. brała udział w organizowaniu demonstracji studenckich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Była m.in. pomysłodawczynią i współorganizatorką trzydniowego sittingu w sprawie poparcia robotników strajkujących w Nowej Hucie i Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

W 2014 r. z ramienia Prawa i Sprawiedliwości została wybrana do Rady Miasta Gdańska. Jest członkiem Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej oraz Komisji Samorządu i Ładu Publicznego. Kadencja trwa do 2018 r.

Została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Medalem Pro Patria (2016) oraz nagrodą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii” (2016).

Preferuje spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny. Jej hobby to turystyka piesza inspirowana historią.
→ Powrót do litery K.