KOSAKOWSKI SŁAWOMIR


Sławomir Kosakowski

Radni Rady Miasta Gdańska 2002 – 2006


 

Sławomir Kosakowski urodził się 31 marca 1970 r. w Gdańsku. Ojciec Zdzisław, urodzony 14 lutego 1937 r. we Lwowie, był z zawodu elektrykiem. Matka Janina, urodzona 6 kwietnia 1939 r. we wsi Sielce w powiecie skierniewickim, zajmowała się gospodarstwem domowym. Siostra Iwona urodziła się w 1965 r.

W 1994 r. poślubił Jolantę z domu Hütter.

W latach 1977–1985 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdańsku. W okresie od 1985 do 1989 r. uczył się w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Obrońców Helu w Gdańsku. W 1999 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra prawa.

Od 1988 do 1992 r. pracował sezonowo w Spółdzielni „Gdańsk”, a w 1990 r. prowadził własną działalność gospodarczą. W Gabinecie Wojewody Gdańskiego Macieja Płażyńskiego pracował w latach 1993–1996, natomiast od 1996 do 2002 r. pełnił funkcję pełnomocnika prezydenta ds. zamówień publicznych, organizacji pozarządowych i spółek prawa handlowego w Urzędzie Miasta Sopotu. Od 2003 r. zajmuje stanowisko dyrektora generalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a od 2009 r. sekretarza województwa pomorskiego. Od 2008 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Pomorza SA. W latach 2010–2011 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Biura Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. w Gdańsku. Od 2011 r. sprawuje obowiązki członka Rady Nadzorczej Gdańskich Inwestycji Komunalnych Sp. z o.o.

Od roku 1991 był członkiem Koalicji Republikańskiej, a po przekształceniach – Partii Konserwatywnej i Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Należał do Platformy Obywatelskiej od chwili jej powstania w 2001 r. Do 2003 r. piastował funkcję dyrektora pierwszego biura PO i był członkiem Zarządu Regionu Pomorskiego tej partii. Od utworzenia stanowiska sekretarza województwa w 2009 r. jest bezpartyjny.

W 2002 r. kandydował do Rady Miasta Gdańska z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu wyborczym nr 1. Wybrany został na radnego czwartej kadencji, w czasie której należał do stałych komisji Rady. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu i Ładu Publicznego.


→ Powrót do litery K.