KOSTECKI MAREK


Marek Stanisław Kostecki

Radni Rady Miasta Gdańska 1994 – 1998

Radni Rady Miasta Gdańska 1998 – 2002


 

Marek Stanisław Kostecki urodził się 22 lutego 1953 r. Ojciec Henryk, z pochodzenia mieszczanin, pracował jako handlowiec. Matka Leokadia, z domu Juszyńska, była pracownicą fizyczną.

Ma czworo rodzeństwa: Elżbietę (ur. 1946), Krzysztofa (ur. 1949), Wojciecha (ur. 1951) oraz Sławomira (ur. 1959).

Od 1977 r. jest żonaty z Danutą Ewą, z domu Klepaczka. Mają dwoje dzieci – Artura Filipa oraz Annę Danutę.

W roku 1968 ukończył Szkołę Podstawową nr 25 w Gdańsku. Następnie, w latach 1968–1973 uczył się w gdańskim Technikum Komunikacyjnym. W roku 1983 uzyskał tytuł zawodowy inżyniera elektromechanika w Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Podyplomowe studia z zakresu handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim ukończył w 1995 r. Po studiach podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku uzyskał uprawnienia trenera drugiej klasy hokeja na lodzie (2005).

Pracę zawodową rozpoczął w Stoczni Północnej w Gdańsku, gdzie w latach 1973–1978 był zatrudniony jako elektromechanik. W okresie od 1978 do 1982 r. sprawował obowiązki starszego asystenta projektanta w Bydgoskim Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Przemysłowego. W latach 1982–1989 pełnił funkcję specjalisty ds. elektroenergetyki w Robotniczym Klubie Sportowym Stoczniowiec. Od 1989 do 1991 r. zasiadał na stanowisku wiceprezesa, a od 1991 do 1994 r. prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Jasień w Gdańsku. W okresie od 1994 do 1998 r. jako członek Zarządu Miasta Gdańska był odpowiedzialny za gospodarkę komunalną. W latach 1998–1999 pełnił funkcję pełnomocnika ds. inwestycji Zarządu Gdańskiej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Sprawował także obowiązki kierownika gdańskiej Filii Oddziału Terenowego w Bydgoszczy Agencji Mienia Wojskowego (1999–2002). Od 2002 r. zasiada na stanowisku prezesa Gdańskiego Klubu Sportowego Stoczniowiec, a od 2012 r. jest również dyrektorem naczelnym.

W latach 1970–1990 był czynnym zawodnikiem hokeja na lodzie. Jest wychowankiem Spółdzielczego Klubu Sportowego Przymorze. Po przyłączeniu SKS Przymorze do RKS Stoczniowiec został zawodnikiem klubu stoczniowego. W 1976 r. wraz z gdańską drużyną hokeja na lodzie osiągnął historyczny awans do pierwszej ligi (najwyższa liga w rozgrywkach w Polsce). W latach 1978–1982 grał w Bydgoskim Klubie Sportowym Budowlani. Do Gdańska powrócił w 1982 r., by do 1990 r. grać w RKS Stoczniowiec.

Od 1992 r. pełnił funkcję prezesa RKS Stoczniowiec Gdańsk (od 2000 r. – Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec) z tym, że w latach 1992–2002 robił to społecznie. W sierpniu 2004 r. wybrany był na stanowisko prezesa Polskiej Ligii Hokejowej; piastował je do 2006 r. W maju 2009 r. został doradcą prezesa Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Zdzisława Ingielewicza.

W okresie od 2000 do 2002 r. i od 2004 do 2008 r. był wiceprezesem PZHL. Później sprawował obowiązki wiceprezesa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego (2009–2017) oraz wiceprezesa Polskiego Związku Curlingu (2010–2013). Od 2012 r. jest wiceprezesem PZŁS ds. short tracku oraz członkiem prezydium Zarządu PZŁS. Wszystkie te funkcje pełnił i pełni społecznie.

Od 1993 r. był członkiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego, a po jego połączeniu z Unią Demokratyczną należał do Unii Wolności, aż do jej rozwiązania. Był delegatem KLD na kongresie połączeniowym z Unią Demokratyczną w kwietniu 1996 r.

Od 2011 r. jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego; pełni w nim od 2016 r. funkcję wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Województwa Pomorskiego. W roku 2016 jako delegat województwa pomorskiego uczestniczył w kongresie PSL.

W roku 1994 kandydował z listy UW w okręgu wyborczym nr 8: Zaspa – Rozstaje, Zaspa – Młyniec; wybrany został na radnego miasta Gdańska drugiej kadencji. W czasie jej trwania należał do stałych komisji Rady Miasta – był wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, członkiem Komisji Rozwoju Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz, od grudnia 1997 r., członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej.

W 1998 r. ponownie z listy UW został wybrany na radnego, tym razem w okręgu wyborczym nr 7: Zaspa – Rozstaje, Zaspa – Młyniec, Brzeźno. W czasie trwania tej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej oraz był członkiem Komisji Młodzieży, Sportu i Rekreacji. W latach 2000–2002 sprawował obowiązki wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdańska.

Uhonorowany został następującymi odznaczeniami: Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Hokeja na Lodzie (1995), Brązowym Medalem Ministra Obrony Narodowej „Za Zasługi dla Obronności kraju” (1996), Złotą Odznaką Robotniczego Klubu Sportowego Stoczniowiec (1989), Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (2000), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2000), Brylantową Odznaką Gdańskiego Klubu Sportowego Stoczniowiec (2004), Złotą Odznaką Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Sportu” (2008), Złotym Krzyżem Zasługi (2012), Odznaczeniem „Złota Koniczynka” nadaną przez Naczelny Komitet Wykonawczy PSL za zasługi dla ruchu ludowego (2015).

 


→ Powrót do litery K.