KOWALEWSKI TADEUSZ


Tadeusz Kowalewski

Radni Rady Miasta Gdańska 1994 – 1998

Radni Rady Miasta Gdańska 1998 – 2002


 

Tadeusz Kowalewski urodził się 15 maja 1931 r. w Kolonii Dobryń. Zmarł 29 listopada 2012 r. w Gdańsku. Został pochowany na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

Miał wykształcenie wyższe historyczne oraz podyplomowe z zakresu turystyki.

Karierę zawodową rozpoczął w lipcu 1950 r. w VI Szkole Ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego w Gdańsku. We wrześniu 1959 r. powołany został na zastępcę dyrektora ds. pedagogicznych Technikum Przemysłu Spożywczego w Gdańsku. W okresie od 1963 do 1964 r. sprawował obowiązki dyrektora Technikum Hotelarskiego w Sopocie. W latach 1964–1973 był dyrektorem Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Gdyni. Od 1973 do 1980 r. pełnił funkcję inspektora szkolnego w Gdańsku, a od 1978 do 1980 r. był zastępcą dyrektora ds. turystyki w gdańskim Urzędzie Wojewódzkim. Po powrocie do pracy w zawodzie został dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Pełnienie tej funkcji przerwał na półtora roku ze względu na nominację do Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W okresie do 1983 do 1985 r. był dyrektorem X Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 25 w Gdańsku. W latach 1988–1991 piastował stanowisko dyrektora Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Od 1991 r. był na emeryturze.

Od początku swojej kariery w oświacie, czyli od lat 50. XX w., był aktywnym działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Młodzieży Polskiej, Zrzeszenia Studentów Polskich, Akademickiego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Od 1987 r. działał również w Polskim Towarzystwie Demograficznym.

Był członkiem PZPR, a następnie – po jej rozpadzie – Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W 1994 r. kandydował do Rady Miasta Gdańska z ramienia koalicji SLD z innymi partiami w okręgu wyborczym nr 9 – Przymorze. Wybrany został na radnego drugiej kadencji. W jej czasie był członkiem w stałych komisjach Rady: Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia i Polityki Socjalnej. W wyborach samorządowych w 1998 r., w okręgu wyborczym nr 8 – Przymorze Wielkie, Przymorze Małe, był ponownie wybrany z listy SLD. W czasie trwania trzeciej kadencji Rady Miasta pracował w Komisji Zdrowia oraz Komisji Edukacji.


→ Powrót do litery K.