LODZIŃSKA EMILIA


Emilia Lodzińska

Radni Rady Miasta Gdańska 2014 – 2018


Emilia Lodzińska, z domu Żal, urodziła się 5 lipca 1983 r. w Gdańsku. Ojciec Zbigniew prowadził własną działalność gospodarczą, a obecnie przebywa na rencie. Matka Grażyna, z domu Bielska, wykonuje zawód pracownika biurowego; z zawodu jest ekonomistką.

Brat Rafał (ur. 1978) prowadzi własną działalność gospodarczą zajmującą się instalacjami budowlanymi.

Od 2010 r. jest mężatką. Mąż Krzysztof jest z zawodu radcą prawnym. Prowadzi własną kancelarię. Mają dwoje dzieci – Piotra (ur. 2010) i Katarzynę (ur. 2013).

Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdańsku-Wrzeszczu. W roku 2002 ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Pniewskiego w Gdańsku. Naukę kontynuowała na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. W 2006 r. otrzymała tytuł inżyniera. W 2010 r. ukończyła studia na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, uzyskując tytuł magistra.

Do lipca 2008 r. pracowała w firmie Bureau Veritas Polska specjalizującej się w certyfikacji firm oraz szkoleniach. Od tego czasu zatrudniona jest w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego SA – firmie wykonującej kompleksowe usługi projektowe w branży drogowej, mostowej, sanitarnej, elektrycznej, konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, urbanistycznej, architektury krajobrazu i ochrony środowiska. Od 2009 r. pełni funkcję kierownika zespołu. Zajmuje się zamówieniami publicznymi oraz wyceną prac projektowych.

Od 2005 r. jest członkiem Platformy Obywatelskiej, a w 2013 r. została wybrana na członka Rady PO RP w Gdańsku. Od 2015 r. pełni funkcję skarbnika Koła Zaspa-Przymorze PO. Funkcję koordynatora ds. referendum w sprawie reformy edukacji w Gdańsku z ramienia Platformy Obywatelskiej pełni od 2017 r.

Od 2011 r. była radną dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Pełniąc tę funkcję koncentrowała swoje działania na następujących problemach: renowacja zniszczonych placów zabaw, poprawa bezpieczeństwa, dbanie o porządek na ulicach oraz wokół budynków.

Jest radną miasta Gdańska siódmej kadencji (2014–2018). Pracuje w Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, w której zajmuje się szczególnie opiniowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów dotyczących wybranych elementów przestrzeni, najważniejszych z punktu widzenia rozwoju miasta, oraz strategią rozwoju przestrzennego Gdańska. Należy także do Komisji Samorządu i Ładu Publicznego. Pełni w niej funkcję wiceprzewodniczącej, rozpatruje sprawy z zakresu wewnętrznego ustroju gminy, związków gmin i jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego. Ponadto w ramach Komisji współdziała z jednostkami pomocniczymi samorządu terytorialnego, Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną i innymi instytucjami w sprawie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także opiniuje działania miasta z zakresu bezpieczeństwa i ładu publicznego.

Jako radna miasta Gdańska swoją aktywność ukierunkowała na sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej i podwórek wokół wspólnot mieszkaniowych, parkami miejskimi, placami zabaw. Wraz z Fundacją Generacja zainicjowała utworzenie dwóch nowych placów zabaw dla dzieci – na placu Wybickiego we Wrzeszczu oraz w dzielnicy Niedźwiednik. Dzięki jej wielu skutecznym interpelacjom udało się zrealizować m.in. utwardzoną ulicę, nowy chodnik, oświetlenie, wiaty autobusowe, a także dokonać rekultywacji terenów zielonych. Z dużą gorliwością walczy o przestrzeganie zasad parkowania. Gani kierowców, którzy zastawiają chodniki oraz niszczą tereny zielone. Nieobojętne jej są sprawy związane z edukacją. Niestrudzenie uczestniczyła w negocjacjach na temat wprowadzanej reformy edukacji.

Najlepiej odpoczywa w domowym zaciszu, spędzając czas z rodziną lub czytając książki. Często odwiedza gdańskie plaże i tereny nadmorskie. Do jej ulubionych sportów należy jazda na rolkach oraz narciarstwo. Interesuje ją psychologia dziecięca.

→ Powrót do litery L.