MANUSZEWSKI GINTER


Ginter Manuszewski

Radni Rady Miasta Gdańska 1994 – 1998


 

Ginter Manuszewski urodził się 16 maja 1941 r. w Grzybnie. Zmarł 29 listopada 2001 r. w Gdańsku.

W latach 1948–1955 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach. Od 1955 do 1960 r. uczył się Liceum Pedagogicznym w Żukowie. Od 1960 do 1963 r. uczęszczał do Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych w Zamościu. W latach 1965–1970 studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pracę zawodową rozpoczął w 1963 r. w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Gdańsku. Pracował tam do 1977 r. W latach 1977–1980 był zatrudniony w gdańskiej Prokuraturze Rejonowej. Od 1990 r. pracował w przedsiębiorstwie turystycznym Gdańsk-Tourist, a od 2 stycznia 1989 r. (aż do śmierci w 2001 r.) – w Biurze Wojewódzkim Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sprawował tam funkcje m.in. kierownika Biura oraz wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego WOPR w Gdańsku.

Wraz z Dariuszem Skalskim i Jarosławem Szwajkowskim jest współautorem artykułu pt. „Bezpieczny wypoczynek nad wodą”, który został opublikowany w książce pod redakcją D. Skalskiego „Gdańskie ratownictwo wodne” (Gdańsk 1998).

Od roku 2003 jest patronem honorowym wojewódzkiego konkursu „Bezpieczny wypoczynek nad wodą im. Gintera Manuszewskiego”.

W 1994 r., kandydując z listy Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okręgu wyborczym nr 2: Stogi z Przeróbką, Krakowiec – Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Olszynka Południe – Błonia, Osiedle Zawodników, wybrany został na radnego miasta Gdańska drugiej kadencji (1994–1998). W czasie jej trwania pełnił funkcję członka w dwóch stałych komisjach Rady Miasta – Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Samorządu i Ładu Publicznego. Sprawował również obowiązki przewodniczącego Koła SdRP Gdańsk-Śródmieście.


→ Powrót do litery M.