MOŚ SZYMON


Szymon Moś

Radni Rady Miasta Gdańska 2010-2014


 

Szymon Moś urodził się 26 czerwca 1987 r. w Gdańsku. Ojciec Andrzej jest kapitanem żeglugi wielkiej, zaś matka Jolanta, z domu Czerenda, jest pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego.

W 2016 r. przyszedł na świat jego syn Bruno Jan Zajder-Moś.

Ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte (2006), popularną gdańską „Topolówkę”. Był w klasie z wykładowym językiem angielskim. Udzielał się w szkolnym Klubie Myśli Politycznej „Stańczyk”, będąc jego prezesem. W 2011 r. uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2014 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Egzamin oraz ślubowanie radcowskie złożył w 2015 r.

Karierę zawodową rozpoczął w 2010 r. w Ministerstwie Zdrowia, w którym pracował do 2011 r. jako doradca ministra zdrowia. W okresie od 2011 do 2015 r. był zatrudniony jako prawnik i aplikant radcowski w Kancelarii Adwokackiej Tomasz Kopoczyński w Gdyni; zajmował się obsługą wiodącego podmiotu sektora paliwowo-energetycznego na Pomorzu. Następnie, w latach 2015–2016 pełnił funkcję dyrektora ds. organizacyjno-prawnych w spółce sektora chemicznego. Obecnie, od 2016 r. jest radcą prawnym w kancelarii radcowskiej. Ponadto pełnił i nadal pełni funkcję członka rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym sektora telekomunikacyjnego i ochrony zdrowia.

Był radnym miasta Gdańska szóstej kadencji (2010–2014). Pracował w Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska. Podczas swojej kadencji m.in. doprowadził do wypracowania nowych statutów miejskich instytucji kultury w Gdańsku oraz do wydania zgody na zamknięcie ul. Piwnej dla ruchu miejskiego i uczynienie z niej deptaka; podejmował interwencje w sprawie transportu osób niepełnosprawnych. Przygotował pierwszy w historii samorządu gdańskiego projekt uchwały o konsultacjach społecznych przy ustalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjęty następnie przez Radę Miasta Gdańska.

Jego hobby to historia najnowsza. Interesuje się życiem i twórczością Romana Wilhelmiego. W kręgu jego zainteresowań był także transport kolejowy. Uprawia tenis i bieganie.
→ Powrót do litery M.