NIECKO SŁAWOMIR


Sławomir Antoni Niecko

Radni Rady Miasta Gdańska 1994-1998


 

Sławomir Antoni Niecko urodził się 21 stycznia 1955 r. w Krzyżu Wielkopolskim (woj. wielkopolskie). Ojciec Mieczysław do śmierci (1982) pracował jako kierownik Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Osieku położonym w gminie Dobiegniew, w województwie lubuskim. Matka Irena, z domu Rychter, do czasu przejścia na emeryturę była zatrudniona jako księgowa również w PGR w Osieku.

Ma dwóch braci – Lecha (ur. 1956) oraz Andrzeja (ur. 1959).

W 1980 r. zawarł związek małżeński. Ma troje dzieci: Krzysztofa (ur. 1982), Karolinę (1984) oraz Grzegorza (1990).

Od 1969 do 1974 r. uczęszczał do Państwowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Strzelcach Krajeńskich. W 1980 r. ukończył Akademię Rolniczą w Szczecinie, zdobywając tytuł magistra inżyniera mechanizatora rolnictwa. Na tej samej uczelni w 1989 r. otrzymał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agrotechniki. W latach 1980–1990 odbywał praktyki produkcyjno-naukowe w instytutach naukowo-badawczych branży rolniczej w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Danii i Czechosłowacji. W 1991 r. w Centrum Informatyki Szkoleniowej w Warszawie odbył szkolenie w zakresie zastosowania komputerów, ukończył także Studium Podstaw Kierowania i Zarządzania Placówkami Oświatowymi w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gdańsku. Podyplomowe studia prawno-menadżerskie realizował na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (1996). W 1998 r. otrzymał dyplom kandydata do rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa wydany przez Ministerstwo Skarbu Państwa. W 2000 r. odbył Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Był uczestnikiem kursów oraz szkoleń dotyczących instytucji Unii Europejskiej i wspólnej polityki rolnej, m.in. w Belgii, Francji i Austrii (1999–2001). Wziął również udział w szkoleniu z zakresu odnawialnych źródeł energii w Akademii Rolniczej w Lublinie (2002). W roku 2007 w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej ukończył studia podyplomowe menadżer w oświacie, a rok później szkolenie zarządzanie firmą w kryzysie organizowane przez Stowarzyszenie Syndyków, Rzeczoznawców i Doradców Gospodarczych Polska–Europa w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej Dobiegniew, gdzie w latach 1974–1975 pracował jako specjalista ds. mechanizacji rolnictwa. W okresie od 1980 do 1990 r. zatrudniony był jako nauczyciel akademicki w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie. W latach 1990–1992 pracował jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie, a w 1992–1998 pełnił urząd dyrektora Szkoły Podstawowej nr 59 w Gdańsku. Następnie, od 1998 do 2002 r. zasiadał na stanowisku dyrektora Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pracował również jako specjalista ds. odnawialnych źródeł energii w gdańskim oddziale terenowym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (2002). W latach 2002–2003 był głównym specjalistą w gdańskim oddziale Instytutu Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. Od 2003 do 2010 r. pełnił funkcję dyrektora ds. marketingu PPHU Agus, a od 2005 do 2007 r. pracował jako koordynator projektu finansowanego z funduszy UE, dotyczącego szkoleń rolników w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku. W latach 2007–2011 wykładał w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Od 2011 do 2012 r. pełnił obowiązki dziekana Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, następnie w latach 2012–2014 prorektora ds. nauki i rozwoju tej uczelni. W 2014 r. został profesorem nadzwyczajnym WSSE oraz prodziekanem Wydziału Pedagogiki i Zarządzania. Od 2016 r. pełnił funkcję pełnomocnika rektora ds. organizacji studiów i kształcenia podyplomowego Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży oraz pracował jako prokurent w Kancelarii Adwokackiej Jakubowski Niecko i Partnerzy. W 2017 r. został mianowany prezesem Zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Renk.

W roku 1992 przystąpił do Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, a w 1998 do Akcji Wyborczej Solidarność. Od 2002 r. był członkiem Ligi Polskich Rodzin, natomiast w 2009 r. przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości.

Był radnym miasta Gdańska drugiej kadencji (1994–1998). W jej trakcie pracował m.in. w Komisji Rozwoju Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Był członkiem Komisji Edukacji oraz Komisji Kultury i Sportu. Powołany został jako delegat do Sejmiku Województwa Gdańskiego. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdańska.

W 1998 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska i uhonorowany został Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 1999 r. odznaczony był Medalem „Zasłużony dla Rolnictwa RP”, w 2000 r. Medalem „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa”, a w 2009 r. Medalem „Pro Memoria” przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Interesuje się historią – w szczególności Nowej Marchii czyli Ziem Odzyskanych, a także Kresów Wschodnich.
→ Powrót do litery N.