NIERODA ADAM


Adam Nieroda

Radni Rady Miasta Gdańska 2010-2014

Radni Rady Miasta Gdańska 2014-2018


 

Adam Nieroda urodził się 21 stycznia 1984 r. w Gdyni. Ojciec Wojciech, doktor nauk medycznych, jest wykładowcą akademickim. Matka Alina, z domu Gołuńska, jest absolwentką filologii polskiej, pracuje jako nauczycielka i bibliotekarka.

Jest kawalerem.

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 67 w Gdańsku. W roku 2003 ukończył Liceum Ogólnokształcące Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej. Dwukrotnie był stypendystą prezesa Rady Ministrów (2001, 2002). Naukę kontynuował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie zdobył tytuł magistra prawa. W 2008 r. uzyskał absolutorium z politologii na Wydziale Nauk Społecznych UG.

Pracę zawodową rozpoczął w 2007 r. jako asystent i dyrektor biura poselskiego posła na Sejm RP Krzysztofa Liska. Następnie od 2009 r. pełnił funkcję asystenta w biurze poselskim K. Liska jako posła do Parlamentu Europejskiego. W latach 2010–2011 był asystentem w biurze poselskim Jerzego Borowczaka. Od 2011 do 2016 r. pracował jako administrator stron internetowych w firmie Hotele Olsztyn Sp. z o.o. Doradcą do spraw prawnych w NZOZ Eter-Med Sp. z o.o. został w 2016 r.

Od 2004 r. należy do Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, w którym jest m.in. członkiem władz krajowych. Do Platformy Obywatelskiej należy od 2005 r. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego PO w Gdańsku.

Był radnym miasta Gdańska szóstej (2010–2014) i siódmej (2014–2018) kadencji. Podczas swojej pierwszej kadencji pracował w Komisji Rewizyjnej, Komisji Sportu i Turystyki oraz pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewitalizacji Miasta Gdańska. Zajmował się m.in. kwestiami: poprawy nawierzchni ulic w dzielnicy Chełm; organizacji ruchu na terenie osiedla Wiszące Ogrody i ochrony zabytków na terenie Śródmieścia, ze szczególnym uwzględnieniem Starego Przedmieścia (Baszta pod Zrębem, Brama Nizinna); lokali komunalnych na terenie Starego Przedmieścia i Dolnego Miasta; utrzymania porządku na podwórkach Starego i Głównego Miasta; skomunikowania południowych dzielnic Gdańska z centrum miasta i Wrzeszczem; porządku i bezpieczeństwa na osiedlu Wzgórze Mickiewicza; organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej na terenie Chełmu oraz Ujeściska i Łostowic; rewitalizacji Biskupiej Górki.

W kadencji 2014–2018 pracuje w Komisji Rewizyjnej oraz kieruje Komisją Zrównoważonego Rozwoju, która przejęła zadania istniejącej w latach 2012–2014 Komisji Rewitalizacji. Za priorytet uznaje stały kontakt z mieszkańcami w związku z działaniami rewitalizacyjnymi na terenie Biskupiej Górki, starego Chełmu, Starego Przedmieścia i Dolnego Miasta. Był zwolennikiem powstania 35. dzielnicy w Gdańsku czyli Oruni Górnej. Za swój sukces uważa doprowadzenie do remontu zabytkowej Bramy Nizinnej, o co zabiegał jeszcze w poprzedniej kadencji.

Jego hobby to sport, w szczególności piłka nożna. Interesuje go historia najnowsza i jej aspekty politologiczne, a w największym stopniu prezydentura amerykańska i ulubiony gospodarz Białego Domu – Ronald Reagan. Lubi podróże po Europie; mówi o sobie, że jest czechofilem. Wolny czas spędza, czytając skandynawskie kryminały, oglądając czeskie kino oraz jeżdżąc na rowerze.→ Powrót do litery N.