NOCNY WALDEMAR


Waldemar Nocny

Radni Rady Miasta Gdańska 1990 – 1994


 

Waldemar Nocny urodził się 22 czerwca 1951 r. w Gdańsku-Świbnie. Ojciec Stanisław był rybakiem. Matka Krystyna, z domu Tobjasz, zajmowała się gospodarstwem domowym. Brat Henryk urodził się w 1950 r.

Od 31 grudnia 1975 r. jest żonaty z Jadwigą, z domu Wadzińską. W 1977 r. urodziła się córka Katarzyna, a w 1983 r. syn Maciej.

W 1965 r. ukończył Szkołę Podstawową w Gdańsku-Świbnie. W latach 1965–1969 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego w Pruszczu Gdańskim. Po maturze podjął studia na kierunku historia, na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, które ukończył w 1974 r., uzyskując tytuł magistra. Następnie na tej samej uczelni rozpoczął naukę w Studium Podyplomowym Organizacji i Zarządzania dla Nauczycieli, którą ukończył w 1989 r. Był słuchaczem Studium Podyplomowego Organizacja Pomocy Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego – specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej. Zakończył je w 2000 r.

W latach 1974–1975 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdańsku. W okresie od 1975 do 1983 r. zatrudniony był jako instruktor w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Od 1983 do 1988 r. pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku. W latach 1989–1990 piastował stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku-Nowym Porcie. Od 1990 do 1992 r. pełnił funkcję dyrektora Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Opieki i Edukacji Pozalekcyjnej w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku. W latach 1992–1999 zajmował stanowisko naczelnika, a następnie dyrektora Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim. Funkcję wicedyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pełnił w okresie 1999–2002 oraz w 2006 r. Od 2002 do 2005 r. sprawował obowiązki zastępcy prezydenta miasta Gdańska ds. polityki społecznej w gdańskim Urzędzie Miejskim. Od 2006 r. piastuje stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.

Był współzałożycielem i wieloletnim (1994–2003) prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej oraz redaktorem wydawanego przez Stowarzyszenie pisma społeczno-kulturalnego „Echa Wyspy”.

Jest autorem wielu publikacji opisujących losy oraz historię gdańszczan i Gdańska. W wydanej w 1996 r. pierwszej książce pt. „Trzynasty kilometr” opisał losy osadnictwa gdańskiego po II wojnie światowej, głównie na Wyspie Sobieszewskiej. W powieści „Reguła trzech”, wydanej w 1999 r., pokazał losy mieszkańców Gdańska i okolic w pierwszym półwieczu dwudziestego stulecia. Publikacja ta zajęła w 2003 r. trzecie miejsce na IV Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina”. W tym samym roku ukazał się jej drugi tom „Nowa ziemia” przedstawiający losy mieszkańców Gdańska w okresie stalinowskim, w warunkach rządów totalitarnych. Historię Gdańska w czasach PRL i realnego socjalizmu przybliżył w powieści „Do wkrótce”. W roku 2013 ukazała się książka jego autorstwa „Kobiety” przedstawiająca historię Gdańska w pierwszych miesiącach po przewrocie politycznym w 1989 r.

Wprowadzeniem do serii o gdańskich dzielnicach publikowanej przez Wydawnictwo Oskar, której był pomysłodawcą i wiodącym autorem, stał się jego (we współautorstwie z Piotrem Jażdżewskim) „Przewodnik po Wyspie Sobieszewskiej i okolicy” (1997) oraz album „Wyspa Sobieszewska” (2000). Natomiast w serii „Gdańskie Dzielnice” ukazały się jego autorstwa: „Brzeźno. Najstarsze kąpielisko Wybrzeża Gdańskiego” (2004), „Nowy Port. Pierwsza brama Gdańska” (2005), „Stogi, zapomniana «Wyspa»” (2006), „Wyspa Sobieszewska” (2008), „Jelitkowo” (2009) oraz „Letnica” (2011).

W 2006 r. wraz z ks. Ryszardem Wołosem przygotował publikację „25 lat parafii św. Wojciecha. Gdańsk-Świbno 1981–2006”. W pracy popularnonaukowej „Trzecie ujście Wisły”, wydanej w 2013 r., opisał największą inwestycję hydrotechniczną na Pomorzu – Przekop Wisły. W 2014 r. ukazała się praca jego autorstwa „Jelitkowo na dawnej pocztówce” wyróżniona na XVI Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej. Wydana w 2015 r. książka „Plaże i kąpieliska Mierzei Wiślanej” zajęła trzecie miejsce w kategorii albumów na XVII Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej. Przez Niezależną Fundację Popierania Kultury Polskiej Polcul Foundation wyróżniony został za działalność społeczną. Jego opowiadania o tematyce morskiej były nagrodzone w konkursie literackim zorganizowanym z okazji 60-lecia miesięcznika „Morze” oraz w Ogólnopolskim Konkursie Literackim z okazji 700-lecia Sopotu.

W roku 1990 kandydował z Osiedlowego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Nowy Port do Rady Miasta Gdańska. Został radnym pierwszej kadencji. W czasie jej trwania był członkiem stałych komisji Rady: Komisji Morskiej, Komisji Kultury oraz Komisji Edukacji, w której pełnił funkcję zastępcy przewodniczącej.

Został wyróżniony Nagrodą Rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (1979), Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania w Gdańsku (1985), Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie oświaty (2010), Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury (2016).

W 1989 roku odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi.
→ Powrót do litery N.