OGÓRKOWSKI JULIUSZ


Juliusz Roman Ogórkowski

Radni Rady Miasta Gdańska 1990 – 1994


 

Juliusz Roman Ogórkowski urodził się 26 marca 1948 r. w Inowrocławiu na Kujawach. Ojciec Roman Augustyn, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel matematyki i fizyki, był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych: Gusen, Mauthausen i Dachau. Matka Benigna Maria, z domu Domeracka, z wykształcenia była ekonomistką, wykonywała zawód księgowej.

Jest najstarszy z trojga rodzeństwa. Brat Jacek, inżynier, absolwent Politechniki Poznańskiej, jest prywatnym przedsiębiorcą. Siostra Agnieszka, artystka, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracuje jako nauczycielka.

2 września 1972 r. ożenił się z Barbarą, z domu Nawrot, urodzoną w 1947 r. w Krzyżu Wielkopolskim, absolwentką matematyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, która pracowała jako informatyk w przemyśle okrętowym, a także nauczycielka matematyki i informatyki.

Jest ojcem Małgorzaty Agnieszki Wojciechowskiej urodzonej w 1974 r. w Gdyni, absolwentki Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

W 1972 r. ukończył matematykę na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UAM w Poznaniu. Podyplomowe studia informatyczne odbył natomiast na Uniwersytecie Gdańskim. Był uczestnikiem licznych kursów zawodowych z dziedziny informatyki i pedagogiki. W okresie studiów zakładał Studencki Klub Żeglarski w Poznaniu i czynnie w nim działał, w tym w sekcji uczelnianej Klubu przy UAM.

Mieszka w Gdańsku od 1972 r. Pracował tu m.in. w przemyśle okrętowym (Zakład Informatyki Przemysłu Okrętowego) i chemicznym (Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory”) oraz w ramach spółdzielczości mieszkaniowej (Ośrodek Informatyki Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej) i administracji samorządowej (Urząd Miejski w Gdańsku), gdzie był zatrudniony jako (kolejno): programista, analityk TI, projektant oraz pełnomocnik prezydenta Gdańska ds. informatyzacji/komputeryzacji Urzędu Miejskiego. Po roku 1995 pracował jako nauczyciel matematyki i informatyki w szkołach średnich oraz gimnazjach w Gdańsku. Od 2009 r. pozostaje na emeryturze, realizując swoje zamiłowania.

W latach 1972–1974 był członkiem Branżowego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Okrętowego, z którego wystąpił z własnej woli.

Od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Był współzałożycielem i wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej „Solidarność” w Ośrodku Informatyki Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku, a także przedstawicielem Komisji Zakładowej w Międzyzakładowej Komisji Związkowej „Solidarność” w tym samym mieście. Uczestniczył w gdańskim strajku w sierpniu 1980 r. Należał do „Solidarności” w GZNF „Fosfory” i Gdańskich Zakładach Elektronicznych „Unimor”, w których do 1991 r. był członkiem Zakładowej Komisji Rewizyjnej „Solidarności”. Od 1989 r. czynnie udzielał się w Gdańskim Komitecie Obywatelskim. Był też przewodniczącym dzielnicowego oddziału Komitetu Obywatelskiego Gdańsk-Chełm, z ramienia którego w 1990 r. kandydował do Rady Miasta Gdańska. Został radnym pierwszej kadencji (1990–1995).

W Radzie Miasta Gdańska uczestniczył w pracach zespołu ds. demonopolizacji działalności gospodarczej, był członkiem stałych komisji – Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Samorządowej (utworzenie nowej organizacji dzielnic Gdańska i przygotowanie wyborów do ich Rad) oraz Komisji Kultury. Zawsze działał w tle, dla realizacji idei, nie dbając o zaszczyty i wyróżnienia.

Jako zapalony żeglarz, instruktor i kapitan jachtowy w Jachtklubie Stoczni Gdańskiej oraz Polskim Klubie Morskim odbywa wiele morskich rejsów, szkoli i wychowuje młodych gdańszczan; zaszczepia w nich umiłowanie do morza, żeglarstwa i swego miasta. Jeszcze w okresie pracy zawodowej – w latach 1998–2009, będąc nauczycielem, współtworzył i realizował Gdański Program Morskiej Edukacji Młodzieży, był członkiem założycielem Fundacji Szkwał – Morze dla Młodzieży, której celem jest krzewienie pasji żeglarskiej wśród młodych ludzi zagrożonych uzależnieniami, ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Z urodzenia Kujawiak, sercem i duchem jest gdańszczaninem. Marzy, by jego umiłowany Gdańsk ponownie „stanął twarzą do morza”, tzn. odzyskał swą dawną świetność oraz rangę w Polsce i na świecie.

→ Powrót do litery O.