OLEK MAGDALENA


Magdalena Olek

Radni Rady Miasta Gdańska 2014 – 2018


 

Magdalena Olek urodziła się 7 sierpnia 1989 r. w Gdańsku. Jej ojciec Henryk Olek pochodzi z Lubelszczyzny, gdańszczaninem został z wyboru. Ukończył studia na kierunku budownictwo morskie na Politechnice Gdańskiej, z którym powiązał również całe swoje życie zawodowe. Matka Elżbieta, z domu Prokopowicz, została urodzona i wychowana na Pomorzu; jej rodzina została przesiedlona z Kresów Wschodnich. Początkowo była aktywną zawodowo księgową, a później panią domu. Brat Michał, urodzony w 1976 r. w Gdańsku, jest radcą prawnym.

Stan cywilny: panna, bezdzietna.

Ma wykształcenie wyższe filologiczne. Licencjat ze slawistyki otrzymała na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizuje się w kulturze i językach słowiańskich. Ponadto jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji tej samej uczelni, na którym od roku doktoryzuje się.

Zawodowo związana od kilku lat z branżą budowlaną jest specjalistką do spraw administracyjno-prawnych w budownictwie kubaturowym. Od 2011 r. pracuje w przedsiębiorstwie Budimex SA. Zaangażowana jest m.in. w realizację projektu budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz obecnie Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.

Reprezentowała Polskę na forum międzynarodowym, m.in. podczas duńskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Jest współzałożycielem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych – organizacji „parasolowej”, skupiającej stowarzyszenia działające na rzecz młodych ludzi, będącej jednocześnie oficjalnym przedstawicielem polskiej młodzieży. Absorbuje ją przede wszystkim szeroko rozumiana tematyka społeczna. Zapoczątkowała tradycję prowadzenia własnego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czynnie opowiada się za obroną praw człowieka, m.in. biorąc udział w akcji „Solidarni z Białorusią”. Od wielu lat angażuje się zarówno w pomoc osobom indywidualnym, jak i liczne ogólnopolskie akcje charytatywne, np. będąc wolontariuszką w domu dziecka na Oruni, systematycznie biorąc udział w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei” czy „Szlachetna Paczka”. Jest współtwórczynią strefy rodzica w Szpitalu Dziecięcym „Polanki”.

Od 2007 r. jest członkiem Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, pełni funkcję jego wiceprzewodniczącej. Od 2009 r. sprawuje obowiązki sekretarza Platformy Obywatelskiej w Gdańsku, a także lokalnego Koła Brzeźno – Nowy Port – Orunia – Stogi PO RP. Od roku 2011 do czasu objęcia mandatu radnej zasiadała w Radzie Dzielnicy Chełm – należała do inicjatorów jej utworzenia. Brała aktywny udział w licznych kampaniach wyborczych na wszystkich szczeblach – od rady dzielnicy po Europarlament.

W 2014 r. została radną miasta Gdańska z ramienia PO. Należy do Komisji Strategii i Budżetu oraz pełni funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Zrównoważonego Rozwoju. Kadencja trwa do 2018 r.

Interesuje się kulturą słowiańską i językoznawstwem. Uwielbia podróże, choć zawsze chętnie wraca do rodzinnego Gdańska. Wolny czas spędza w sposób aktywny. Uprawia szybownictwo. Obecnie przygotowuje się do zdobycia licencji pilota. Rekreacyjnie uprawia również strzelectwo sportowe.

Jej pasją jest szeroko rozumiany wolontariat kulturalny. Działała przy organizowaniu takich wydarzeń jak: pierwsza edycja festiwalu „Europejski Poeta Wolności”, pełniąc funkcję asysty słoweńskiego poety Primoža Čučnika; happening „Aktorzy przyjechali!” zorganizowany z inicjatywy Andrzeja Wajdy, z okazji wmurowania kamienia węgielnego pod Gdański Teatr Szekspirowski; Festiwal Szekspirowski. Na zachodniej Ukrainie nauczała języka polskiego i zapoznawała z polską kulturą dzieci i młodzież – potomków Polaków osiedlonych na tych terenach.
→ Powrót do litery O.