OLSZEWSKI RYSZARD


Ryszard Olszewski

Radni Rady Miasta Gdańska 1990 – 1994

Radni Rady Miasta Gdańska 2002 – 2006


 

Ryszard Olszewski urodził się 2 stycznia 1951 r. w Gdańsku. Ojciec Józef był podporucznikiem Wojska Polskiego, żołnierzem Armii Krajowej (pseudonim Sokół) i partyzantem. Jako kombatant był wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Armii Krajowej. Matka Leokadia, bojowniczka o wolną Polskę, z majątku Józefówka pod Grodnem w lutym 1940 r. została zesłana wraz z rodziną na Syberię – do Irkucka. Na zesłaniu wstąpiła do tajnego Związku Patriotów Polskich w ZSSR. Po wojnie i powrocie do Polski była aktywnym członkiem Związku Sybiraków oraz Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymała zaświadczenie poświadczające represjonowanie. Rodzice nigdy nie należeli do partii. Ojciec matki był właścicielem majątku ziemskiego, legionistą, żołnierzem generała Andersa, uczestnikiem walk o Monte Cassino.

Jest najstarszy z rodzeństwa. Jego bracia to Krzysztof (ur. 1953, zm. 2009) i Mirosław (ur. 1957).

W 1975 r. wstąpił w związek małżeński z Różą, z domu Piechowską. Państwo Olszewscy mają dwie córki – Wiolettę (ur. 1976) oraz Patrycję (ur. 1979).

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 22 w Gdańsku oraz do ognisk muzycznych w klasie akordeonu. W 1976 r. ukończył Wydział Budowy Maszyn i Urządzeń Okrętowych Technikum Przemysłu Okrętowego w Gdańsku, zdobywając specjalizację automatyka.

Pracę zawodową rozpoczął w 1968 r. w Stoczni Gdańskiej. Następnie przez ponad 40 lat pracował w różnych zawodach. W latach 1984–1990 prowadził własną działalność gospodarczą w branży usług motoryzacyjnych. Od 2007 do 2012 r., jako autor i współorganizator, pełnił funkcję redaktora naczelnego branżowego portalu internetowego (tygodnik) i BIP Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych (www.gznk.pl) przeznaczonego dla zarządców i administratorów nieruchomości. Na emeryturze jest od 2016 r.

16 grudnia 1970 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i ORMO przy wejściu na dworzec główny PKP w Gdańsku. Tego samego dnia na trawniku przed wejściem do hotelu Monopol został pobity przez funkcjonariuszy ZOMO; ponownie był pobity przez mundurowych 17 grudnia w areszcie. W roku 1971 rozpoczął służbę wojskową, którą przez 18 miesięcy pełnił w desancie jako płetwonurek, saper-miner oraz przez sześć miesięcy szkoląc się w Bazie Nurków Marynarki Wojennej w Gdyni.

Nie należał i nie należy do żadnej partii politycznej. Jest przeciwnikiem Okrągłego Stołu – potwierdzają to publikacje wyborcze z 1996 r.

W 1989 r. był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego w Gdańsku, delegatem struktur dzielnicowych. Od początku lat 90. aktywnie brał udział w zmianach ustrojowych Polski. Współorganizował wybory samorządowe w ramach Komitetu Wyborczego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Gdańsku.

W wyborach w 1991 r. kandydował z koalicyjnej listy Chrześcijańskiej Demokracji do Sejmu RP jako przedstawiciel Rzemiosła Województwa Gdańskiego z rekomendacją Izby Rzemieślniczej w Gdańsku.

Był posłem na Sejm RP drugiej kadencji (1993–1997). Został wybrany w okręgu gdańskim z listy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform. Pracował w Komisji Transportu, Łączności, Handlu i Usług, Komisji Obrony Narodowej, Komisji Nadzwyczajnej ds. Paktu o Przedsiębiorstwie Państwowym w Trakcie Przekształceń, Komisji Nadzwyczajnej ds. Kodeksu Pracy oraz 10 podkomisjach. Miał 91 wystąpień na forum Sejmu RP, złożył 14 interpelacji i zapytań. Za jedno ze swoich osiągnięć uznaje współorganizację dużego transportu darów z Anglii przez Gdańsk na Białoruś – do Grodna w okresie zmian politycznych w Europie Środkowej w latach 90. Trudności na granicy udało się pokonać i transport dotarł do celu.

Pełnił funkcję radnego miasta Gdańska dwóch kadencji – pierwszej (1990–1994) oraz czwartej (2002–2006). W pierwszej kadencji był członkiem Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Funkcjonowania Miasta, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa, Komisji Miasta i Ochrony Środowiska oraz Komisji Morskiej. W czwartej kadencji pracował w Komisji Kultury, Komisji Dyscyplinarnej II instancji dla mianowanych pracowników samorządowych oraz był członkiem zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników.

W 1994 r. powołał Komitet Wyborczy Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, który wprowadził do Rady Miasta czworo radnych. Był założycielem Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W 1996 r. założył Komitet Wyborczy „Blok dla Polski”. W lipcu 2009 r. przewodniczył radzie parafialnej oraz radzie organizacyjno-wykonawczej przy organizacji obchodów 70-lecia parafii pw. Anny i Joachima w Gdańsku-Letnicy. Wraz z radą osiedla był współinicjatorem uchwały zawierającej pozytywną opinię na temat lokalizacji stadionu piłkarskiego przy ul. Uczniowskiej (2006) oraz jej akceptację. Jako inspirator i uczestnik zmian brał udział także w rozbudowie i rewitalizacji Letnicy, w szczególności części mieszkaniowej i społecznej, a także infrastruktury oraz tzw. małej architektury.

Dwukrotnie (1995, 1996) został wyróżniony nagrodą Homo Popularis dla najpopularniejszych Pomorzan w plebiscycie „Tygodnika Wieczór” gdańskiego oddziału Telewizji Polskiej. Został nagrodzony głosami czytelników za skuteczność oraz pracę na rzecz mieszkańców Gdańska i regionu. W 1997 r. zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej amatorów rajdu samochodowego organizowanego przez komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Jest instruktorem i mistrzem pszczelarstwa z uprawnieniami. Bardzo ceni sobie czas pracy w organizacji pszczelarskiej (1984–2001). W roku 1987 współorganizował Światowy Kongres Pszczelarzy „Apimondia” w Warszawie. Odznaczony był Brązową (1989), Srebrną (1991) oraz Złotą (1995) Odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Ma także inne zamiłowania i pasje, np. nurkowanie, wędkarstwo czy „polowanie” z aparatem fotograficznym (zdjęcia przyrody i otoczenia). Uprawia sporty ogólnorozwojowe. Wolny czas przeznacza na podróże, relaks przez obcowanie z przyrodą. Zwierzęta towarzyszą mu przez całe życie, zwłaszcza koty i psy. Lubi pracę w ogrodzie, a szczególnie czynny wypoczynek. Ceni sobie spotkania z bliskimi. Preferuje dobrą kuchnię i w wolnych chwilach oddaje się jednej ze swych pasji, jaką jest gotowanie i przyrządzanie wyszukanych potraw ze starych przepisów.

 

→ Powrót do litery O.