OWCZARCZAK AGNIESZKA


Agnieszka Maria Owczarczak

Radni Rady Miasta Gdańska 2006 – 2010

Radni Rady Miasta Gdańska 2010 – 2014

Radni Rady Miasta Gdańska 2014 – 2018


 

Agnieszka Maria Owczarczak, z domu Czepułkowska, urodziła się 11 lipca 1979 r. w Gdańsku. Ojciec Zbigniew, z wykształcenia magister inżynier elektryk, pracuje jako manager. Matka Barbara, z domu Tyl, jest magistrem ekonomii; również pracuje jako manager.

Ma siostrę Aleksandrę (ur. 1983).

W 2003 r. zawarła związek małżeński z Michałem, z wykształcenia magistrem europeistyki. Mają dwoje dzieci – Polę (ur. 2006) oraz Franciszka (ur. 2011).

Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 92 w Gdańsku. W 1998 r. ukończyła II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku-Wrzeszczu. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. W 2003 r. ukończyła studia na Wydziale Ekonomicznym – kierunek handel zagraniczny, zaś w 2004 r. na Wydziale Zarządzania – kierunek organizacja i zarządzanie.

Od 2003 do 2004 r. pracowała na stanowisku specjalisty ds. funduszy pomocowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, od 2004 do 2006 r. sprawowała obowiązki dyrektora marketingu w firmie Campus Travel Sp. z o.o. Od 2006 r. piastuje stanowisko prezesa Zarządu ANCO Sp. z o.o.

W latach 1999–2000 należała do Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, w którym pełniła między innymi funkcję sekretarza, a następnie przewodniczącej koła gdańskiego. Od 2001 r. należy do Platformy Obywatelskiej, a od października 2013 r. jest wiceprzewodniczącą Zarządu PO w Gdańsku.

Radna miasta Gdańska trzech kadencji: piątej (2006–2010), szóstej (2010–2014) i siódmej (2014–2018). Kandydowała z ramienia PO i została wybrana przez mieszkańców Zaspy oraz Przymorza; z tymi dzielnicami Gdańska związana jest od ponad 30 lat.

W kadencji 2006–2010 pracowała m.in. w Komisji Edukacji i Komisji Rozwoju Przestrzennego. Od 27 sierpnia 2009 r. piastuje stanowisko wiceprzewodniczącej Rady Miasta Gdańska. W kadencji 2010–2014 była członkiem Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury i Promocji. Obecnie w kadencji 2014–2018 pracuje w Komisji Kultury i Turystyki oraz Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, której jest przewodniczącą. Reprezentuje Radę Miasta Gdańska w Komisji ds. Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych oraz komisji przyznającej Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury. Współpracuje z organizatorami młodzieżowego turnieju piłkarskiego „Do Przerwy 0:1”, który odbywa się w Gdańsku.

Zna biegle język angielski. Uczy się również języka niemieckiego i francuskiego. Zarówno nauka języków obcych, jak i podróże, głównie po Europie, są jej wielką pasją.
→ Powrót do litery O.