SADOWSKI ZBIGNIEW


Zbigniew Sadowski

Radni Rady Miasta Gdańska 1990 – 1994


 

Zbigniew Sadowski urodził się 20 lutego 1950 r. w Radomiu. Ojciec Jan (ur. 1928, zm. 1985) miał wykształcenie średnie, był pracownikiem biurowym. Matka Anna (ur. 1926), z domu Papuć, pracowała jako pielęgniarka, była czynna zawodowo do 70. roku życia.

Ma siostrę Sylwię (ur. 1955).

W 1979 r. zawarł związek małżeński z Aliną, z domu Krause, absolwentką ekonomii zajmującą się zawodowo handlem zagranicznym. Po ślubie przeniósł się na stałe do Gdańska. Żona zmarła w 2006 r.

Ma córkę Karolinę (ur. 1980), która pracuje w branży bankowej, oraz syna Piotra (ur. 1988) – właściciela restauracji Corrèze w Gdańsku.

Dzieciństwo spędził w Sopocie. Uczęszczał tam do Szkoły Podstawowej nr 8. Jest absolwentem Technikum Mechanicznego nr 1 im. Tadeusza Wendy w Gdyni. W 1972 r. ukończył ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim. W roku 1991 zdobył uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, zdając egzamin państwowy.

Karierę zawodową rozpoczął w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego Projmors, gdzie pracował w latach 1972–1978. Zajmował się ocenianiem projektów inwestycyjnych pod względem ekonomicznym. W okresie 1978–1981 zatrudniony był w przedsiębiorstwie Polmozbyt jako asystent dyrektora naczelnego, następnie jako sekretarz; przeszedł na etat „Solidarności”. W maju 1981 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych; w czasie jego pobytu wprowadzono w Polsce stan wojenny. Do kraju powrócił w maju 1982 r. W latach 1982–1984 pracował na stanowisku kierownika Działu Administracyjnego w nowo powstającym szpitalu w Gdańsku-Zaspie. Następnie, w latach 1984–1989 był zatrudniony jako kierownik Działu Handlu Interster Yahting SA. Od 1990 do 1994 r. pracował w Przedsiębiorstwie Projektowania i Realizacji Przemysłu Mięsnego i Chłodniczego Promes, w którym, po wygraniu konkursu, objął stanowisko dyrektora. Nominację otrzymał z rąk ówczesnego wojewody gdańskiego Macieja Płażyńskiego. W latach 1992–1995 został powołany na szefa Rady Nadzorczej Fabryki Przekładni Samochodowych w Tczewie. Pełnił tę funkcję do 1996 r., także po przejęciu spółki przez Sobiesława Zasadę. W okresie od 1993 do 1994 r. był członkiem Rady Nadzorczej Saur Neptun Gdańsk SA. Od 1997 r. do dziś prowadzi własną działalność gospodarczą w branży gastronomicznej. Jest właścicielem znanej w Gdańsku Pizzerii Królewskiej przy Targu Węglowym.

Był radnym miasta Gdańska pierwszej kadencji (1990–1994). W wyborach startował z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Gdańsk-Oliwa i NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję przewodniczącego podkomisji ds. demonopolizacji handlu i usług oraz przewodniczącego Fundacji Rozwoju Miasta Gdańska przy Radzie Miasta, a także zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Doraźnej ds. analizy zatrudnienia w Urzędzie Miejskim. Był członkiem Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Budżetowej, Komisji Funkcjonowania Miasta oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Przewodniczył Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów i Budżetu.

Jego hobby to sport. Regularnie uprawia tenis ziemny. W 2000 r. wygrał lokalny turniej tenisowy w gdańskiej dzielnicy Chełm. Latem jeździ na rowerze, zimą zaś na nartach.
→ Powrót do litery S.