SŁODKOWSKI DARIUSZ


Dariusz Słodkowski

Radni Rady Miasta Gdańska 2010 – 2014


 

Dariusz Słodkowski urodził się 27 czerwca 1986 r. w Gdańsku. Jest bratem byłego radnego Tomasza Słodkowskiego.

Stan cywilny: kawaler, bezdzietny.

Jest przedsiębiorcą, przez pewien czas prowadził własną działalność gospodarczą, a następnie firmę informatyczną Trigo Dariusz Słodkowski. Początkowo pracował w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni jako starszy referent, a obecnie pełni funkcję kierownika Działu Użytkowania Przestrzeni Publicznej.

W latach 2010–2014 był radnym miasta Gdańska z ramienia Platformy Obywatelskiej. Należał do Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej oraz Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Był założycielem, a także przewodniczącym Komisji Rewitalizacji.

W styczniu 2010 r. związał się ze środowiskiem Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. Ponadto jest przewodniczącym Koła Gdańskiego oraz Regionu Pomorskiego tej organizacji, jak również członkiem władz krajowych.

Jest miłośnikiem historii Gdańska.
→ Powrót do litery S.