SŁOMIŃSKI ANDRZEJ


Andrzej Słomiński

Radni Rady Miasta Gdańska 1990 – 1994


 

Andrzej Słomiński urodził się 10 stycznia 1950 r. w Gdańsku w rodzinie lekarzy.

Jest żonaty, ma czworo dzieci.

Ukończył studia na Politechnice Gdańskiej. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektroniki.

Pracuje w gdańskim Instytucie Energetyki. Od roku 2002 pełnił funkcję prezesa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej przy Parafii pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku-Zaspie do czasu połączenia tej instytucji ze SKOK Rafineria w 2008 r. Następnie pracował w SKOK Rafineria aż do czasu przejścia na emeryturę w roku 2015.

Był pierwszym, głównym redaktorem pisma Parafii pw. Opatrzności Bożej – „Na Rozstajach”, które jest najstarszą gazetą parafialną w archidiecezji.

W latach 1990–1994 z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Zaspa-Rozstaje został wybrany na radnego miasta Gdańska. W kadencji był członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Młodzieży, Sportu i Rekreacji, a także stałych komisji Rady Miasta Gdańska – Komisji Edukacji oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. W roku 1990 kandydował na stanowisko prezydenta Gdańska.

O sobie mówi „multidziadek”, ponieważ ma dziesięcioro wnuków, z czego jest bardzo dumny.


→ Powrót do litery S.