ŚWIECZKOWSKI MAREK


Marek Świeczkowski

Radni Rady Miasta Gdańska 1994 – 1998


 

Marek Świeczkowski urodził się 28 marca 1964 r. w Gdańsku.

Ma żonę Joannę. Jest ojcem dwojga dzieci – Urszuli i Łukasza.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Słupsku oraz Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Ma wykształcenie ekonomiczne.

Karierę zawodową rozpoczął w 1983 r. jako założyciel oraz pierwszy prezes Spółdzielni Pracy MINI-MAX w Gdańsku. Następnie był szefem działu usług stoczniowych i remontowo-budowlanych trzech trójmiejskich firm: Renomax, Polonez oraz Nixpol. W latach 1988–1993 zasiadał na stanowisku dyrektora ekonomicznego PHU Haxen Sp. z o.o.

Od roku 1999 do 2005 pracował w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku na stanowisku pełnomocnika wojewody ds. Euroregionu Bałtyk, zajmując się projektami Seabird (rozwój transportu lotniczego) oraz Gdański Obszar Metropolitarny (infrastruktura przestrzenna i planowanie).

Jest zaangażowanym działaczem gospodarczym i społecznym. Po zakończeniu pracy w PUW utworzył organizację o charakterze społecznym o nazwie Pomorska Fundacja Słonecznik. Zajmował się pozyskiwaniem środków finansowych, dotacji m.in. z Fundacji Batorego i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, na projekty międzynarodowej grupy współpracy Gdańsk–Brema. Dodatkowo koordynował powstanie regionalnej Grupy Partnerskiej „Dla Dobra Zatoki Gdańskiej” i we współpracy z 12 innymi grupami z całej Polski założył Krajową Sieć Grup Partnerskich. Działa ona na rzecz ekologii, przedsiębiorczości lokalnej i zrównoważonego rozwoju.

Jest ekspertem w dziedzinie programów Unii Europejskiej, PHARE CBS, EQUAL, Horyzont 2020: w latach 2005–2008 zajmował się m.in. projektem o charakterze badawczo-naukowym EQUAL Platforma e-Dialog, wspierającym rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania kadrami, utworzonym dla 400 przedsiębiorców z całej Polski.

W roku 2012 został prezesem Zarządu Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych, przewodniczył także Radzie Klastra Logistyczno-Transportowego Północ–Południe w Gdańsku. Koordynuje krajowe i międzynarodowe działania Klastra LTPP – organizacji zrzeszającej 92 podmioty gospodarcze i naukowe.

Zainicjował międzynarodowy projekt „Mewa”, który był realizowany w kooperacji ze Związkiem Pracodawców Klastry Polskie w Warszawie. Był członkiem Komitetu Sterującego Projektu Unii Europejskiej B+R POKL „Praktycznie najlepsi” realizowanego w latach 2014–2015. Od 2016 r. aktywnie uczestniczył w pracach Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, pod egidą Ministerstwa Rozwoju, w obszarach: „Zrównoważona Energetyka – KIS 9”, „Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku”; „Inteligentne Specjalizacje Pomorza – Technologie offshore i portowo-logistyczne”.

W latach 2010–2015 na terenie gminy Żukowo działał w organizacjach lokalnych: jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kaszubskiego Związku Pracodawców oraz jako przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Gminy Żukowo.

Był współorganizatorem akcji wykonania wspólnego zdjęcia mieszkańców i sympatyków gminy Żukowo (23 czerwca 2012)

Sprawował mandat radnego Rady Miasta Gdańska w latach 1994–1998 w wyjątkowej – z racji obchodów tysiąclecia miasta – kadencji jako wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej. Był współtwórcą Komisji Strategii i jej aktywnym członkiem do czerwca 1997 r. Należał również do Komisji Rozwoju Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Był członkiem Klubu Radnych Unii Polityki Realnej.

Został delegatem Rady Miasta Gdańska do Sejmiku Województwa Gdańskiego. Był jednym z inicjatorów powstania Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk w Elblągu i członkiem pierwszego Zarządu tej organizacji. Należał do Komitetu Sterującego Programu PHARE Cross Border Cooperation. Był odpowiedzialny za projekty transgraniczne realizowane z partnerami z regionu bałtyckiego: Szwecją, Danią, Litwą.

Był współzałożycielem Stowarzyszenia Rajcy Gdańscy. Obecnie jest sekretarzem Zarządu. Działa również w Zarządzie Sekcji Logistyki, Transportu i Motoryzacji „Pracodawców Pomorza”.

Od pięciu lat przewodniczy Klastrowi Logistyczno Transportowemu Północ-Południe w Gdańsku, w którym realizuje projekt „Internacjonalizacja krajowych klastrów kluczowych” jako instrument wsparcia pomorskich eksporterów oraz koordynuje działania krajowe w międzynarodowym projekcie B+R INTERMODEL EU w programie Horyzont 2020. Współpracuje z Radiem Gdańsk jako stały komentator ekonomiczny w cyklicznych audycjach „Ludzie i pieniądze”.


→ Powrót do litery Ś.