TEODORCZYK JACEK


Jacek Włodzimierz Teodorczyk

Radni Rady Miasta Gdańska 2006 – 2010

Radni Rady Miasta Gdańska 2010 – 2014

Radni Rady Miasta Gdańska 2014 – 2018


 

Jacek Włodzimierz Teodorczyk urodził się 27 stycznia 1947 r. w Porazie koło Włocławka położonej w gminie Brześć Kujawski powiatu włocławskiego w województwie kujawsko-pomorskim.

Jest stanu wolnego.

Studia w Akademii Medycznej w Gdańsku, której jest absolwentem, rozpoczął w roku 1966. 20 listopada 1980 r. na Wydziale Farmaceutycznym tej uczelni uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych na podstawie pracy „Krzemowe pochodne środków miejscowo znieczulających”, której promotorem był prof. dr hab. Ryszard Piękoś.

Swoją drogę naukową całkowicie związał z Akademią Medyczną w Gdańsku, później przemianowaną na Gdański Uniwersytet Medyczny. Początkowo był asystentem naukowo-technicznym, następnie adiunktem, specjalistą i starszym wykładowcą na Wydziale Farmaceutycznym. Obecnie jest emerytowanym nauczycielem akademickim i pozostaje w ścisłym kontakcie ze swoją uczelnią, prowadząc tam ćwiczenia oraz wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów. Jest współautorem skryptu dla studentów wydziałów farmaceutycznych z dziedziny chemicznej analizy jakościowej, który doczekał się czterech wydań. Jest również autorem patentów z dziedziny jodoforów nowej generacji oraz patentów umożliwiających otrzymywanie preparatu umożliwiającego zachowanie siarki w formie bardzo rozdrobnionej, co ułatwia jej penetrację transdermalną.

Przez krótki czas był członkiem Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Gdańsku, jednakże zrezygnował z członkostwa na rzecz pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku. Pełni ją od 2006 r. do chwili obecnej.

Od czasów studiów związany był z radiem Medyk. W 1968 r. kierownictwo nad rozgłośnią przejął jego brat Janusz Teodorczyk, zastępca redaktora do spraw programowych, którego następcą – szefem radia – został w 1970 r. Pieczę nad radiem, który swą siedzibę miał w Gdańsku przy ul. Dębinki 9, sprawowała Studencka Agencja Radiowa. W późniejszym okresie opublikował wspomnienia z tej działalności.

27 stycznia 2017 r. został powołany przez wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha na stanowisko wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

Był inicjatorem budowy przychodni lekarskiej z zakładem opiekuńczo-leczniczym na ul. Stokłosy oraz domu pomocy społecznej z przychodnią lekarską u zbiegu ul. Subisława i Ziemowita. Intensywnie zabiega u gdańskich władz miejskich o finansowanie szczepień dziewcząt przeciwko HPV (wirusowi brodawczaka ludzkiego), które zapobiegają zachorowaniu na raka szyjki macicy.

Był radnym miasta Gdańska w latach 2006–2010, 2010–2014 z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Został wybrany także na kadencję 2014–2018. W pierwszej swojej kadencji należał do Komisji Edukacji, był przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia oraz członkiem Komisji Dyscyplinarnej II instancji orzekającej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej mianowanych pracowników samorządowych. W latach 2006–2010 należał do Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, a 2010–2014 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Obecnie należy do Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Zrównoważonego Rozwoju.

Jego hobby jest jazda samochodem. Preferuje czynne spędzanie czasu wolnego. Amatorsko uprawia piłkę nożną. W 2014 r. został wybrany na najlepszego radnego w konkursie „Radny na Medal” zorganizowanym przez „Dziennik Bałtycki”.


→ Powrót do litery T.