TOMASZEWSKA MONIKA


Monika Iwona Tomaszewska

Radni Rady Miasta Gdańska 1998-2002

Radni Rady Miasta Gdańska 2002-2006


 

Monika Iwona Tomaszewska urodziła się 17 czerwca 1967 r. w Gdyni.

Dzieciństwo i młodość spędziła w Gdańsku-Zaspie, gdzie mieszka również obecnie. Mężatka. Ma córkę Weronikę.

Ma wykształcenie prawnicze, jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji. Specjalizuje się w prawie europejskim, zwłaszcza w transgranicznych stosunkach pracy, problemach kolizyjnoprawnych oraz morskim prawie pracy. Jest autorką blisko 60 publikacji z tego zakresu, a także współautorką komentarzy do „Kodeksu pracy”, „Prawa urzędniczego” oraz „Zbiorowego prawa pracy” – aktów prawnych, które są adresowane przede wszystkim do praktyków i specjalistów z zakresu prawa pracy. Pełni rolę eksperta w licznych programach europejskich związanych z migracją osób, swobodą świadczenia usług, delegowaniem pracowników oraz podwykonawstwem, m.in.: „Study on the protection of workers’ rights in subcontracting processes in the European Union” w ramach Community Action Programme in the Sphere of Employment and Social Solidarity – Progress 2007–2013; „Study on wage-setting mechanisms and minimum rates of pay applicable to posted workers in accordance with Dir. 96/71/EC”; „Study to support an impact assessment on the Written Statement Directive” czy w ostatnio realizowanym prestiżowym 3-letnim projekcie naukowo-badawczym „Erasmus Plus Inventions 2016–2019: SENSE in transnational transport in the EU” realizowanym pod auspicjami Komisji Europejskiej – pełni funkcję kierownika projektu.

Jest też członkiem międzynarodowej grupy badawczej biorącej udział w 3-letnim programie naukowo-badawczym poświęconym sytuacji marynarzy i rybaków, koordynowanym przez Instytut Morski w Vigo w Hiszpanii, a także w programach „Alianza publico-privada en la cooperacion para el desarrollo en el sector pesquero: las empresas pesqueras espanolas en los paises en desarrollo” i „Nuevos escenarios juridicos maritimo-pesqueros y la proteccion de las gentes del mar” Uniwersytetu w La Corunie.

Jest aktywnym członkiem licznych stowarzyszeń naukowych, m.in.: Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk (w składzie Prezydium), Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. W czasie funkcjonowania w UG Centrum Europejskiego sprawowała w nim funkcję kierownika Ośrodka Dostosowań Prawnych. Zasiada w zespole ekspertów Krajowej Sekcji Prawnej powołanej do współpracy z Komitetem Prawnym Międzynarodowej Organizacji Morskiej przy Polskim Rejestrze Statków SA. Uczestniczy w licznych konferencjach, seminariach i kongresach naukowych polskich oraz międzynarodowych, występując często w roli prelegenta.

Działalność polityczną rozpoczęła w 1994 r. jako członek, a potem wiceprzewodnicząca Gdańskiego Koła Ruchu Stu. Po podpisaniu umowy koalicyjnej przez Ruch Stu i utworzeniu AWS kandydowała z powodzeniem do Rady Miasta Gdańska z listy wyborczej tej partii.

W kadencji 1998–2002 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, a także była członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Uczestniczyła również w pracach zespołu doradczego przy Zarządzie Miasta Gdańska do spraw restrukturyzacji i prywatyzacji samorządowej służby zdrowia. W latach 2002–2006 była radną miasta Gdańska z ramienia Platformy Obywatelskiej. Pełniła wówczas funkcję przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, była też członkiem Komisji Samorządu i Ładu Publicznego. Została wyznaczona przez Radę Miasta na koordynatora lokalnego Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i reprezentanta Gdańska w Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Unii Metropolii Polskich. W tej kadencji pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Klubu PO RP Radnych Miasta Gdańska.

Na skutek poważnych zastrzeżeń dotyczących doboru kandydatów na radnych z ramienia partii, a także funkcjonowania samego ugrupowania, wycofała się ze startu w wyborach do Rady Miasta na następną kadencję, rezygnując jednocześnie z członkostwa w PO. Obecnie jest bezpartyjna.

 

→ Powrót do litery T.