WIRSKA ANNA


Anna Wirska

Radni Rady Miasta Gdańska 2014 – 2018


 

Anna Wirska urodziła się 14 grudnia 1974 r. w Gdańsku. Ojciec, urodzony w Gdańsku, był budowlańcem. Matka, również urodzona w Gdańsku, pracowała jako księgowa.

W roku 1994 ukończyła X Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Po studiach na kierunku pedagogika specjalna-resocjalizacja, na Uniwersytecie Gdańskim w 2000 r. uzyskała stopień magistra. W 2003 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku kształcenie zintegrowane w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, a w 2008 r. kierunek zarządzanie oświatą w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku.

Pracę zawodową rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Niestępowie. Tam w latach 1994–2002 pracowała jako nauczycielka kształcenia zintegrowanego. W okresie od grudnia 2002 do czerwca 2003 r. sprawowała obowiązki starszego referenta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku. Od września 2003 r. pracowała jako nauczycielka kształcenia zintegrowanego oraz pedagog w Społecznej Szkole Podstawowej z Przedszkolem oraz Społecznym Gimnazjum w Karczemkach. Od marca do sierpnia 2007 r. była dyrektorem tejże Społecznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem. Funkcję wicedyrektora obu szkół i przedszkola pełniła od listopada 2007 do października 2008 r. W latach 2007–2011 sprawowała obowiązki pedagoga w Społecznym Gimnazjum Dobrzewino-Karczemki.

Funkcję społecznego kuratora sądowego w XI Wydziale Wykonawczym Sądu Rejonowego w Gdańsku pełni od listopada 2008 r. Od września 2015 r. jest czynną nauczycielką wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku.

Od maja 2010 r. jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2011–2015 pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Gdańsk Wrzeszcz oraz Gdańsk Południe tej partii. W 2014 r. wybrana została do Zarządu Okręgu Gdańskiego Prawa i Sprawiedliwości oraz na delegata na kongres tej partii. W okresie od 2014 do 2016 r. była członkiem Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Brała czynny udział w kampanii parlamentarnej w latach 2011 i 2015, a także w czasie kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy w 2015 r.

W 2014 r., kandydując z ramienia partii Prawa i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 4 – Młyniska, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Brętowo, zdobyła największe poparcie w swoim okręgu – 2048 głosów. Wybrana została na radną miasta Gdańska siódmej kadencji, w czasie której jest członkiem Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska oraz przewodniczącą Komisji Samorządu i Ładu Publicznego. Kadencja trwa do 2018 r.

W plebiscycie „Radny na Medal” organizowanym przez „Dziennik Bałtycki” w 2016 r. zajęła drugie miejsce. Jest współorganizatorką konkursu plastycznego dla dzieci „Gdańsk na sportowo”.
→ Powrót do litery W.