ŻUKOWSKI ARKADIUSZ


Arkadiusz Zbigniew Żukowski

Radni Rady Miasta Gdańska 2006-2010


 

Arkadiusz Zbigniew Żukowski urodził się 14 stycznia 1979 r. w Gdańsku. Jest synem Zbigniewa i Barbary.

Ma tytuł zawodowy magistra inżyniera, jest absolwentem dwóch wyższych uczelni: Akademii Morskiej w Gdyni oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Przed wyborami w 2006 r. zaczął tworzyć pracę doktorską z zakresu ekonomii.

Był uczestnikiem szkoleń i kursów, posiada certyfikaty: First Certificate in English (University of Cambridge), Pitman Qualifications Certificate (The City and Guilds of London Institute), Business English & Commercial Correspondence. Ukończył specjalistyczne szkolenia: z zakresu prawa zamówień publicznych zorganizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową; „Akademia polityczna: liderzy samorządu 2007” zorganizowane przez Fundację Konrada Adenauera w Warszawie; „Budowa zespołu do realizacji projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej”; „Gdańska Akademia Samorządowa”; dla członków komisji rewizyjnych; „Szkoła giełdowa” zorganizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie; „Protokół dyplomatyczny” zorganizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Jest prywatnym przedsiębiorcą – właścicielem restauracji, wiceprezesem firmy promocyjno-wydawniczej, dyrektorem hotelu, managerem.

Należy do Platformy Obywatelskiej.

Od 2006 do 2010 r. był radnym miasta Gdańska – wiceprzewodniczącym Komisji Turystyki i Promocji Miasta, członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Turystyki Związku Miast Polskich. Związany był zawodowo z Samorządem Województwa Pomorskiego. Pełnił funkcję koordynatora rozwoju turystyki i systemu informacji turystycznej w województwie.

Został wyróżniony przez Polską Organizację Turystyczną za zarządzanie na Pomorzu wdrażanym przez rząd ogólnopolskim systemem IT. Uhonorowany również został poprzez umieszczenie biograficznego wpisu w encyklopedii „Who is who w Polsce” zawierającej biografie osób mających znaczne osiągnięcia w skali kraju.


→ Powrót do litery Ż