PUBLIKACJE

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami
wydanymi przez SRG.

Publikacje dostępne są on-line, w formacie pdf.
Umieszczone tu dzieła podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.
Wydawnictwa mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny –
do celów naukowych i edukacyjnych.


RZĄDZĄCY I RZĄDZENI.
Władza i społeczeństwo Gdańska
od średniowiecza po współczesność

Książka,  jest plonem konferencji na temat gdańskiej samorządności w szerokiej perspektywie dziejowej, od średniowiecza, poprzez czasy nowożytne, okres Wolnego Miasta Gdańska, czasów PRL-u, do współczesności. Jest także próbą oceny kondycji naszego samorządu w ostatnim ćwierćwieczu.

 

 

 

POBIERZ PDF