Walne Zebranie

W dniu 12 października 2017 r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Rajcy Gdańscy. Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, podsumowujące działalność w I kadencji. 

Na wniosek komisji rewizyjnej Zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium za efektywną prace w latach 2013-2017. Wybrano również nowe władze Stowarzyszenia. Do Zarządu jak i do Komisji Rewizyjnej weszli wszyscy dotychczasowi członkowie tych organów.

Do Zarządu wybrano:

Tadeusz Gleinert – prezes,
Sławomir Niecko – wiceprezes,
Aleksander Żubrys – wiceprezes,
Marek Świeczkowski – sekretarz,
Barbara Meyer – skarbnik.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

Tadeusz Mękal – przewodniczący,
Andrzej Michałowski – członek,
Grzegorz Sulikowski – członek.

W części programowej po ożywionej dyskusji przyjęto program działania oraz podjęto uchwałę zachęcającą Pawła Adamowicza do startowania w wyborach samorządowych w roku 2018 na funkcję Prezydenta Miasta Gdańska.

Powyższą uchwałę i program działania podjęto jednogłośnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.