Bez kategorii

Do kiedy rozliczyć pit 2019 firma

• Zakładki: 3


PIT 2019 to roczne zeznanie podatkowe, które muszą złożyć wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Termin składania deklaracji PIT 2019 dla firm upływa 30 kwietnia 2020 roku. Wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do złożenia deklaracji PIT 2019 do tego terminu. Należy pamiętać, że jeśli nie zostanie ona złożona w terminie, grozi to sankcjami finansowymi.

Jak przygotować się do rozliczenia PIT 2019 w firmie?

Aby przygotować się do rozliczenia PIT 2019 w firmie, należy wykonać kilka kroków. Po pierwsze, należy zgromadzić wszystkie dokumenty potrzebne do rozliczenia. Należą do nich: umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia o zarobkach i odprowadzanych składkach oraz inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów. Po drugie, należy sprawdzić czy dane podane we wszystkich dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym. Po trzecie, należy uzupełnić formularze PIT-37 lub PIT-38 i przesłać je na adres Urzędu Skarbowego. Warto również pamiętać o terminach składania deklaracji podatkowych oraz o możliwości skorzystania z ulg podatkowych.

Jakie są najnowsze zmiany w przepisach dotyczących rozliczenia PIT 2019 w firmie?

Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące rozliczenia PIT w firmie. Przede wszystkim, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracodawca ma obowiązek sporządzić i przekazać do urzędu skarbowego informację PIT-11 dla każdego pracownika, który otrzymał wynagrodzenie lub inne świadczenia pieniężne w danym roku podatkowym. Ponadto, od tego roku obowiązuje nowa forma deklaracji PIT-4R, która zastępuje dotychczasowe formularze PIT-4 i PIT-8C. Formularz ten służy do rozliczenia podatku od osób fizycznych z tytułu umów cywilnoprawnych oraz innych świadczeń pieniężnych nieobjętych stosunkiem pracy. Pracodawca ma również obowiązek sporządzić i przekazać do urzędu skarbowego informację PIT-8AR dla każdego pracownika, który otrzymał wynagrodzenie lub inne świadczenia pieniężne z tytułu umowy cywilnoprawnej lub innych świadczeń pieniężnych nieobjętych stosunkiem pracy.

Jakie są najlepsze narzędzia do rozliczenia PIT 2019 w firmie?

Najlepszymi narzędziami do rozliczenia PIT 2019 w firmie są programy komputerowe, takie jak: e-PIT, PITax.pl, Tax Care, Płatnik oraz programy dostarczane przez Ministerstwo Finansów. Programy te umożliwiają wypełnianie i wysyłanie deklaracji podatkowych online lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Są one łatwe w obsłudze i zapewniają szybkie i bezbłędne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podsumowując, firma musi rozliczyć PIT 2019 do 30 kwietnia 2020 roku. Wszelkie zaległości w rozliczeniu podatku będą podlegać karom finansowym. Dlatego ważne jest, aby firma dokładnie przeanalizowała swoje obowiązki podatkowe i terminy ich wykonania, aby uniknąć niepotrzebnych problemów z fiskusem.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *