KONTAKT

Stowarzyszenie Rajcy Gdańscy
Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk

+48  514 998 451


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy:

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie RAJCY GDAŃSCY z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1 określanym dalej jako Stowarzyszenie RAJCY GDAŃSCY, NIP: 5833171834, REGON: 222177264, adres email: rajcygdanscy@gmail.com, strona internetowa: www.rajcygdanscy.pl

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
– realizacji działań statutowych Stowarzyszenia RAJCY GDAŃSCY
– w celu skorzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej

Dlaczego mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja działań statutowych zgodnie (art. 6 ust. 1 lit. a, b rozporządzenia) oraz obowiązki prawne Stowarzyszenia RAJCY GDAŃSCY związane z jej rozliczeniem np. związane z obsługą księgowo-finansową czy rozliczeniem działań Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).

Komu będą ujawniane Twoje dane osobowe?
Dane osobowe mogą być ujawniane:
– osobom upoważnionym przez Stowarzyszenia RAJCY GDAŃSCY (tzn. pracownikom DMK, wolontariuszom i innym  osobom fizycznym wykonującym zadania na rzecz DMK w ramach wymienionego celu);

– podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
– dostawcom systemów informatycznych i usług IT zapewniających funkcjonowanie Stowarzyszenia RAJCY GDAŃSCY.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przechowywane.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres: realizacji zadania statutowego

Jakie przysługują Ci prawa?
1. Rozporządzenie przyznaje Ci następujące prawa:
2. Prawo dostępu do treści swoich danych.
3. Prawo żądania ich sprostowania.
4. Prawo żądania ich usunięcia.
5. Prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
6. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest wymogiem lub obowiązkiem i co się stanie jeżeli ich nie podasz?
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe jeżeli Stowarzyszenia RAJCY GDAŃSCY ma odpowiedzieć na przesłane informacje z formularza na stronie oraz wykonać zadania statutowe. Bez podania danych osobowych cel nie będzie mógł być zrealizowany.

Czy Twoje dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub tzw. profilowania?
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, zgodnie z art. 22 rozporządzenia.