ZARZĄD

ZARZĄD STOWARZYSZENIA RAJCY GDAŃSCY

Tadeusz Gleinert – PREZES

Sławomir Niecko – WICEPREZES

Aleksander  Żubrys – WICEPREZES

Marek Świeczkowski – SEKRETARZ

Barbara Meyer – SKARBNIK

 

KOMISJA REWIZYJNA

Tadeusz Mękal – PRZEWODNICZĄCY

Andrzej Michałowski – CZŁONEK

Grzegorz Sulikowski – CZŁONEK