BARAŃSKA LILIANA


Liliana Barańska

Radni Rady Miasta Gdańska 1998 – 2002


 

Liliana Barańska, z domu Kowalczyk, urodziła się 29 października 1955 r. we Włodawie, zmarła 11 kwietnia 2016 r. w Gdańsku. Jej pogrzeb odbył się 15 kwietnia na cmentarzu parafialnym na Krakowcu w Gdańsku i miał charakter świecki.

Ojciec Ryszard Kowalczyk, urodzony we Włodawie, był dyrektorem firmy przetwórstwa owocowo-warzywnego. Matka Krystyna Kowalczyk-Bronisz, z domu Wójcik, urodzona w Chełmie, była animatorem kultury.

Jej córka Michalina (ur. 1984) ukończyła studia z zakresu turystyki i rekreacji, a życie oraz pracę w Grecji godzi z zarządzaniem firmą szkoleniową w Gdańsku.

W 1974 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim, a w 1976 r. eksternistycznie Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli w Lublinie. W roku 1979 uzyskała tytuł technika archiwisty w Studium Ekonomicznym nr 2 w Warszawie. W okresie od 1988 do 1992 r. studiowała na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, zdobywając tytuł magistra nauk politycznych. Rok później (1993) odebrała dyplom ukończenia studium podyplomowego Wydziału Zarządzania tej uczelni, a następnie studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej i menedżerskiej w zakresie socjologii zarządzania na Politechnice Gdańskiej (1995). W roku 1999 ukończyła kurs pedagogiczny w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a w 2000 kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (organizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne). W kolejnych latach nadal pogłębiała wiedzę, kończąc kolejne studia podyplomowe: rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej – kierowanie projektami (UG, 2005), zarządzanie zasobami ludzkimi (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, 2007), zarządzanie projektem (WSAiB, 2010) oraz coaching (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie, 2014).

W roku 1974 podjęła pracę jako nauczycielka w szkole podstawowej, w miejscowości Dołha (woj. lubelskie). W latach 1975–1977 uczyła w przedszkolu w Międzyrzecu Podlaskim. W 1979 r. po ukończeniu Studium Ekonomicznego podjęła pracę w Zarządzie Portu Gdańsk na stanowisku samodzielnego pracownika ds. statystyki i szkolenia. Była tam zatrudniona do 1992 r. W tym samym roku zaczęła działać jako organizatorka, właścicielka i dyrektor pierwszego w Gdańsku ośrodka szkolącego kadry pływające – Bałtyckiej Akademii Umiejętności. Do jej osiągnięć zawodowych należy m.in.: uzyskanie dla Akademii uprawniającego do szkolenia kadr morskich certyfikatu Urzędu Morskiego, wprowadzenie systemu ISO, opracowanie programów szkoleniowych, publikowanie artykułów w prasie branżowej, a także wydanie publikacji z zakresu gospodarki morskiej – „Słowniczek zawodów portowych” (Gdańsk, 2009) czy „Raport z badań. Badania portowego rynku pracy” (Gdańsk, 2009). Pozyskując środki z funduszy unijnych, realizowała projekty „Doker”, „Doker 2”, „Z pakietem do pracy”. Były one skierowane m.in. do osób dotkniętych trwałym bezrobociem.

Od 1985 do 1989 r. była bezpartyjną posłanką z okręgu Gdańsk na Sejm PRL dziewiątej kadencji, podczas której zasiadała w Komisji Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz w Komisji Transportu, Żeglugi i Łączności.

Działała w wielu organizacjach społecznych i gospodarczych, do których należały: Związek Młodzieży Socjalistycznej, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie Pokolenia, Stowarzyszenie na Rzecz Samorządności i Rozwoju Pomorza, Związek Zawodowy Marynarzy i Portowców. Była członkiem Komisji Rewizyjnej Gdańskiego Oddziału Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Krajowej Izby Firm Szkoleniowych, a także Zarządu Gdańskiego Forum Gospodarczego. Działała w Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej, Radzie Interesantów Portu oraz Krajowej Izbie Firm Szkoleniowych.

Zasiadała w prezydium Zarządu Dzielnicowego Gdańsk-Portowa ZSMP, z którym organizowała aukcje na budowę żaglowca „Dar Młodzieży”. Na różnych etapach swojej działalności związana była z Socjaldemokracją Rzeczypospolitej Polskiej, Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Nową Lewicą oraz Unią Lewicy.

Była radną miasta Gdańska trzeciej kadencji (1998–2002). W wyborach startowała z listy Klubu Radnych SLD. Pracowała w Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Gospodarczej i Morskiej.

Została odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi (1989), dwukrotnie Srebrnym Krzyżem Zasługi (1989, 1987), Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaczeniem im. Janka Krasickiego. Była wyróżniona Odznaką za Zasługi dla ZSMP.

Poza polityką, w kręgu jej zainteresowań znajdowały się: literatura psychologiczna, muzyka (w szczególności twórczość artystki Sade), poezja oraz taniec.


→ Powrót do litery B.