BUMBLIS MAREK


Marek Bumblis

Radni Rady Miasta Gdańska 1998-2002

Radni Rady Miasta Gdańska 2002-2006

Radni Rady Miasta Gdańska 2006-2010 

Radni Rady Miasta Gdańska 2010-2014 

Radni Rady Miasta Gdańska 2014-2018


 

Marek Bumblis urodził się 16 maja 1955 r. w Gdańsku. Ma pochodzenie robotnicze. Ojciec Aleksander przyjechał do Gdańska w 1945 r. z terenów Wileńszczyzny i jako majster instalacji sanitarnych od początku uczestniczył w odbudowie Gdańska. Matka Marianna, z domu Kicińska, pochodzi z Wielkopolski; poświęciła się rodzinie.

Ma siostrę Teresę (obecnie Szuchnik).

Od 17 września 1977 r. jest żonaty z Barbarą, z domu Łomnicką, która pracuje jako sekretarz w szkole podstawowej w Gdańsku. Mają dwie córki: Barbarę Annę (ur. 1985) oraz Ewę (ur. 1988).

W roku 1970 ukończył nieistniejącą już Szkołę Podstawową nr 3 w Gdańsku-Dolnym Mieście, a w 1975 Technikum Budowlane w Gdańsku. Jako absolwent Politechniki Gdańskiej w 1980 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa. Dwukrotnie ukończył dwusemestralne studia podyplomowe: na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG – w zakresie prawno-menedżerskim (1996) oraz w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie – w dziedzinie organizacji i zarządzania kolportażem prasy (1999).

W latach 1980 i 1981 odbył roczną obowiązkową służbę wojskową w Szkole Oficerów Rezerwy zakończoną promocją na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) Wojska Polskiego. W 1981 r. podjął pracę w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim jako kierownik budowy. Od 1985 do 1996 r. był zatrudniony w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdańsku jako zastępca dyrektora, a następnie jako dyrektor. W 1996 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Osiedla Ujeścisko w Gdańsku. W latach 1997–2010 był zastępcą dyrektora Oddziału Ruch SA w Gdańsku oraz doradcą Zarządu tej firmy w Warszawie. Od 2011 r. do dziś pracuje jako specjalista w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku.

W 1981 r., jako członek NSZZ „Solidarność”, był oficjalnym obserwatorem na I Zjeździe tego Związku. W 1993 r. wstąpił do Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, a w 1997 r. do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Od początku istnienia Platformy Obywatelskiej RP (2001) jest członkiem tej partii.

Od 1998 r. do dziś pełni mandat radnego w Radzie Miasta Gdańska. W kadencji 1998–2002 jako radny z ramienia SKL AWS był przewodniczącym Komisji Młodzieży, Sportu i Rekreacji oraz członkiem Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej. W kadencji 2002–2006 jako radny z ramienia PO był przewodniczącym Komisji Turystyki i Sportu, członkiem Komisji Rozwoju Przestrzennego i przewodniczącym Komisji Doraźnej do prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Gdańska. Do Rady Miasta Gdańska kadencji 2006–2010 kandydował z ramienia PO; jako radny przewodniczył Komisji Kultury i Sportu oraz pracował w Komisji Rozwoju Przestrzennego. Od 2010 do 2014 r., także jako radny z PO, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Kultury i Promocji oraz wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki. W kadencji 2014–2018, wybrany z ramienia tej samej partii, był przewodniczącym Komisji Kultury i Turystyki oraz członkiem Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Ponadto wchodził w skład organizacji i instytucji społeczno-kulturalnych lub ciał doradczych. Należał do Rady Programowej Telewizji Gdańsk (1994–1996). Był przewodniczącym Kręgu Przyjaciół Harcerzy przy Radzie Miasta Gdańska (2002–2006), a także członkiem założycielem Gdańskiej Organizacji Turystycznej (2003), której jest aktualnie członkiem honorowym. Był również członkiem Gdańskiej Rady Sportu (2006–2010); Rady Kultury Gdańskiej (od 2009); Rady Programowej CSW Łaźnia w Gdańsku (2001) i Komitetu Organizacyjnego Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska przy tej instytucji (od 2004); Rady Programowej Gdańskiej Galerii Miejskiej (od 2009), której do 2016 r. był przewodniczącym; Rady Muzeum Narodowego w Gdańsku (od 2010).

Działalność publiczna na rzecz Gdańska stanowi jego hobby. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także alpinizm (w latach 80. był taternikiem, himalaistą), piłka nożna (ulubiony klub to Lechia Gdańsk), sztuka oraz muzyka jazzowa; azylem jest chata na wsi.


→ Powrót do litery B.